Vánoční hala žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

15.12.2018

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Jan Ruda 602245359 j.ruda@volny.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Jiří Jakoubek

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004

Mladší žactvo (2005-2006) může startovat pouze ve smíšené štafetě na 4x200m.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti a počtu přihlášených.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přetlakové hale od 8:30 hodin.

Startovné

Startovné činí 100,-Kč/start a je splatné před startem disciplíny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.12. do 13.12.2018.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat u běhů mimo dráhu (800m, 4x200m) před startem závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly.

Kontrola náčiní

Náčiní nebude kontrolováno. Pořadatel zajistí dostatek závodního náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici k převlečení a osobní hygieně. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v přetlakové hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v přetlakové hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v přetlakové hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna a k dispozici v přetlakové hale.

Časový pořad

sobota, 15.12.2018

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žky Rozběh tyč Žky Finále dálka Žci Finále koule 3kg Žky Finále
10:30 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m př. Žky Rozběh
11:15 60 m př. Žci Rozběh koule 4kg Žci Finále
11:30 60 m Žky Finále
11:40 60 m Žci Finále dálka Žky Finále
11:50 60 m př. Žky Finále
12:00 60 m př. Žci Finále
12:15 vyhlášení vítězů 60m, 60m př., koule oboje kat., dálka žci, tyč žky výška Žky Finále tyč Žci Finále
12:40 300 m Žky Finále
13:10 300 m Žci Finále
13:40 150 m Žky Finále
14:10 150 m Žci Finále
14:15 vyhlášení vítězů dálka, výška žky, tyč žci a 300m oboje kategorie výška Žci Finále
14:40 800 m Žky Finále
15:00 800 m Žci Finále
15:20 4x200 m Žci Finále
15:45 vyhlášení vítězů 150 m, 800 m oboje kategorie, výška žci a smíšená štafeta 4x200 m
15:50 vyhlášení nejlepšího výkonu v kategorii starších žákyň a starších žáků

Stravování

Občerstvení bude zajištěno.