I. Veřejné závody PAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

11.01.2019

Místo

Praha-Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Ruda 602245359 j.ruda@volny.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Muži 150 m, 300 m, 600 m, 2000 m, výška, tyč, dálka
Ženy 150 m, 300 m, 600 m, 2000 m, výška, tyč, dálka

Technická ustanovení

Zvyšování ve skoku vysokém a skoku o tyči určí ředitel závodu ve spolupráci s vrchníkem disciplíny podle výkonnosti přihlášených soutěžících.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 14hodin.

Startovné

Startovné činí 80,-Kč/start.

Přihlášky

Přihlášky podávají jednotliví soutěžící na vyplněném papíru (dle předlohy) společně s platbou startovného. Přihlášku k soutěži je nutné podat nejpozději 30min před oficiálním startem disciplíny.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží soutěžící u startu běhů na oválu a pouze u disciplín, které se neběží v jednotlivých drahách (2000 m, 600 m). 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí budovy a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!!!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře a budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna a přítomna v přetlakové hale po celou dobu závodů. 

Časový pořad

pátek, 11.1.2019

Čas Disciplíny
16:00 2000 m M Běh 2000 m Ž Běh tyč M Finále dálka Ž Finále
16:20 600 m Ž Finále výška M Finále
16:35 600 m M Finále
17:00 300 m Ž Finále
17:30 300 m M Finále dálka M Finále
18:00 150 m Ž Finále výška Ž Finále tyč Ž Finále
18:40 150 m M Finále