II. Veřejné závody PAS

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

18.1.2019

Místo

Praha-Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Ruda 602245359 j.ruda@volny.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Muži 150 m, 300 m, 500 m, 1000 m, výška, tyč
Ženy 150 m, 300 m, 500 m, 1000 m, výška, tyč

Technická ustanovení

Zvyšování ve skoku vysokém a skoku o tyči určí ředitel závodu ve spolupráci s vrchníkem disciplíny podle výkonnosti přihlášených závodníků.

Soutěže v trojskoku se uskuteční společně pro kategorie mužských a ženských složek - 16:00 břevno 9m, 17:10 břevno 11m, 18:20 břevno 13m.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář otevřena od 14hodin v přetlakové hale.

Startovné

Startovné činí 80,-Kč,-/start.

Přihlášky

Přihlášky podávají závodníci v závodní kanceláři nejpozději 30min před oficiálním zahájením/startem disciplíny na kartičce vyplněné dle předlohy společně s uhrazeným startovným.

Výdej startovních čísel

Stratovní čísla obdrží startující u startu závodu pouze u běžeckých disciplín, které se neběží v drahách (100 m, 500 m).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu přetlakové haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí budovy u přetlakové haly a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!!!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna a po dobu závodů přítomna v přetlakové hale.

Časový pořad

pátek, 18.1.2019

Čas Disciplíny
16:00 trojskok M+Ž břevno 9 m 1000 m Ž Finále tyč M Finále
16:20 1000 m M Finále výška M Finále
16:40 500 m Ž Finále
17:00 500 m M Finále
17:10 trojskok M+Ž břevno 11 m
17:20 300 m Ž Finále
17:50 300 m M Finále
18:00 výška Ž Finále tyč Ž Finále
18:20 trojskok M+Ž břevno 13 m 150 m Ž Finále
18:50 150 m M Finále