Přebor Středočeského kraje mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s., SK Sporting Příbram, SKP Nymburk

Datum

2.2.2019

Místo

Praha - Strahov (Vaníčkova 1230/44, 169 00 Praha 6-Břevnov)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Vondra
Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Lékař MUDr. Tvarohová
Časomíru zajišťuje Fišera Vratislav

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

KATEGORIE :  

Mladší žactvo – startují pouze ročníky 2007 a 2006
Start ročníku 2006 a 2007 je omezen výkonností ( žádám trenéry, aby bedlivě zvážili start každého závodníka tohoto ročníku, jsou to přebory kraje a ne náborový závod) a pouze z SKAS.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodník/ice smí startovat ve třech individuálních disciplínách nebo 2 ind. + štafeta. U mladšího žactva je zákas startů mimo bodování.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Skok vysoký - základní výšky a zvyšování  : 
ml.žáci        115 cm     zvyšování po 5 cm do 140 a dále po 3 cm
ml žačky     105 cm     zvyšování po 5 cm do 130 a dále po 3 cm
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku  ČAS www.atletika.cz do středy 30.1.2019 do 18:00 hodin.  Přihlášeni mohou být pouze registrovaní závodníci!

V den konání bude možné provádět pouze škrty !!!

Nebude umožněno jakékoliv dopisování nebo přepisování disciplín.

V případě velkého počtu startujících provede technický delegát škrty a v průběhu čtvrtka  31.1.2019 oznámí oddílům závodníky, kteří nebyli vybráni. Start závodníků z jiných krajů je zakázán!

Šatny

Do haly se všichni přezouvají, pro převlékání použijte šatny atletické haly . Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.

Časový pořad

sobota, 2.2.2019

Čas Disciplíny
09:50 dálka Žkm
10:00 60 m Žcm Rozběh
10:20 60 m Žkm Rozběh
10:30 koule 3kg Žcm
11:00 60 m př. Žcm Finále
11:15 60 m př. Žkm Finále
11:30 60 m Žcm Finále
11:35 60 m Žkm Finále výška Žkm
11:40 dálka Žcm koule 2kg Žkm
12:10 800 m Žcm
12:30 800 m Žkm
13:00 150 m Žcm výška Žcm
13:30 150 m Žkm
14:00 4x200 m Žcm
14:30 4x200 m Žkm

Další informace

UPOZORNĚNÍ:
S výjimkou běhu na 60m se ostatní běžecké závody běží přímo jako finále. Pořadí závodníků bude dle dosažených časů. Do finále A postupuje prvních 6 nejrychlejších závodníků a závodnic z rozběhů, do finále B postupují závodníci na 7 – 12 místě z rozběhů dle dosažených časů. Vyhlašování vítězů bude prováděno v blocích průběžně podle dokončených disciplín.

Do soutěže ve skoku dalekém bude puštěno max. 50 závodníků a závodnic(skáče se od odrazového prkna, které je ve vzdálenosti 3m od doskočiště). Závodníci bez výkonu nad počet 50 budou automaticky vyřazeni. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách KASu a ČASu ve čtvrtek 31.1.2019 a nevybraným závodníkům bude zaslán email na oddíl.