Přebor Libereckého a Královéhradeckého kraje juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň

logo_liaz

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

2.2.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala ve sportovním areálu Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a starší žákyně mohou startovat pouze ve  svých kategoriích v rozsahu svého závodění s výjimkou štafet. Není povolen start mladšího žactva s výjimkou štafet.

Základní výšky:
junioři - výška 160 cm, tyč 300 cm, juniorky a dorostenky - výška 135 cm, tyč - 200 cm, dorostenci - výška 150 cm, tyč - 280 cm, starší žáci - výška 140 cm, tyč 220 cm, starší žákyně - výška 125 cm, tyč - 180 cm

Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v sobotu 2. února 2019 od 8:30 do 9:15 hodin, kdy bude ukončena prezentace.

Startovné

Činí 60 Kč za disciplinu a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 28. ledna do pátku 1. února 2019 do 20:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 2.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žky Běh tyč Jři tyč Dci tyč Žci dálka Žci koule 3kg Žky
10:10 60 m př. Dky Běh výška Žky dálka Jky dálka Dky
10:20 60 m př. Žci Běh
10:30 60 m př. Jky Běh
10:40 60 m př. Dci Běh
10:50 60 m př. Jři Běh
11:00 800 m Žky Běh
11:10 800 m Jky Běh 800 m Dky Běh koule 3kg Dky
11:15 800 m Žci Běh
11:25 800 m Jři Běh 800 m Dci Běh
11:35 60 m Žky Rozběh dálka Žky
11:50 60 m Žci Rozběh výška Žci dálka Jři dálka Dci
12:05 60 m Dky Rozběh koule 4kg Jky
12:20 60 m Dci Rozběh
12:35 60 m Jky Rozběh
12:50 60 m Jři Rozběh
13:00 300 m Žky Běh koule 4kg Žci
13:15 300 m Žci Běh výška Jky výška Dky
13:30 400 m Dky Běh tyč Jky tyč Dky tyč Žky
13:45 400 m Dci Běh trojskok Jky trojskok Dky
14:00 400 m Jky Běh
14:15 400 m Jři Běh koule 5kg Dci
14:30 1500 m Jky Běh 1500 m Dky Běh 1500 m Žky Běh
14:40 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh 1500 m Žci Běh
14:50 60 m Žky Finále trojskok Jři trojskok Dci
14:55 60 m Žci Finále
15:00 60 m Dky Finále výška Jři výška Dci koule 6kg Jři
15:05 60 m Dci Finále
15:10 60 m Jky Finále
15:15 60 m Jři Finále
15:20 150 m Žky Běh
15:40 150 m Žci Běh
16:00 200 m Dky Běh
16:15 200 m Dci Běh
16:30 200 m Jky Běh
16:45 200 m Jři Běh
17:00 4x150 m Žky Běh
17:05 4x150 m Žci Běh
17:10 4x150 m Dky Běh
17:15 4x150 m Dci Běh
17:20 4x150 m Jky Běh
17:25 4x150 m Jři Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Upozornění

  1. Vstup do spodní části haly je možný pouze po přezutí!
  2. Časový pořad může být upraven v závislosti na počtu startujících.
  3. Vzdálenost odrazového břevna pro trojskok je 11 m pro mužské kategorie a 9 metrů pro ženské kategorie.
  4. Pokud bude k závodu na 60 metrů přihlášeno 8 a méně závodníků či závodnic, běží se finále v čase rozběhu. Ve všech kategoriích se uskuteční jeden finálový závod společný pro oba kraje bez ohledu na počet kvalifikovaných z jednotlivých krajů.
  5. V průběhu závodů se na ploše mohou zdržovat pouze startující závodníci, rozhodčí a organizátoři závodů. Zájemci o fotografování dostanou od ředitele závodu zapůjčeny fotovesty.