Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

2.2.2019 - 3.2.2019

Místo

Praha - Stromovka (areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV – hala Otakara Jandery, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7-Holešovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu Miroslav Záhořák +420603961123
Technický ředitel Jindřich Linhart +420723304588
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Startují atleti a atletky ročníku narození 2003 a starší ve svých věkových kategoriích, není povolen start ročníku 2004 a mladší.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

a) Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek. V soutěžích v běhu na 200 m a skoku o tyči, pak nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěží v prostoru vrhačské sítě.

b) Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů. Finále A, B se uskuteční v bězích na 60 m a 60 m překážek, pokud v rozbězích startovalo nejméně 16 závodníků. Štafety na 4x200 m jsou přeborem kategorií mužů a žen.

c) V bězích na 200 m se soutěží pouze v pěti drahách, nebude použita první dráha a v nejsilnějších bězích jen ve čtyřech drahách s ohledem na výkonnost.

d) V bězích na 200 m, 400 m a 800 rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas.

e) Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Nasazení do drah v souladu s pravidly atletiky, je v kompetenci technického delegáta a proběhne na základě včasné prezentace závodníků a závodnic. Do prvního běhu budou nasazení pouze členové pražských oddílů/klubů.

f) Závodníci ve skoku o tyči mužů budou rozděleni do dvou skupin, na základě dosažených výkonů. Soutěž pro závodníky, kteří jsou zařazeni do skupiny B se uskuteční společně ze soutěží pro juniory a dorostence.

g) V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic, v kterékoli disciplíně, může technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže, změně časového programu či nevybrání závodníků/nic do soutěže. O této skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS v pátek 1.února 2019 v dopoledních hodinách. 

h) Soutěž ve skoku o tyči žen, juniorek a dorostenek se uskuteční ve dvou skupinách na dvou doskočištích. Závodnice do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát.

ch) Soutěž ve skoku o tyči mužů B, juniorů a dorostenců se uskuteční ve dvou skupinách na dvou doskočištích. Závodníky do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát.

i) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém:

Muži – 173 cm; Junioři – 163 cm; Dorostenci – 153 cm;

Ženy – 147 cm; Juniorky a dorostenky – 137 cm

j) Základní výšky pro soutěže ve skoku o tyči:

Muži A - 435 cm; Muži B, junioři a dorostenci - 305 cm;

Ženy a juniorky - 275 cm; Dorostenky – 225 cm

k) Vzdálenost břevna pro trojskok

Muži - 13,00 m; Junioři a dorostenci - 11,00 m

Ženy, juniorky, dorostenky - 11,00 m a 9,00 m. Soutěž proběhne souběžně na dvou rozběžištích.

l) O startu a případném postupu do finále mimopražského závodníka či závodnice, rozhodne technický delegát přeboru.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 2.2.2019 v hale od 8:30 hodin a 3.2.2019 od 9:00 hodin.

Startovné

Startovné na Přeboru Prahy: Závodníci pražských oddílů 50 Kč za každý přihlášený start, 100 Kč za štafetu.

Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za každý přihlášený start.

Startovné uhradí oddíly/kluby hospodáři závodu za starty (přihlášené do středy 30.1. 2019 do 23:59 hod), nejpozději do soboty 2. 2. 2019 do 9:30 hodin. Po předchozí domluvě je možný i jiný způsob provedení platby. Toto opatření platí jak pro pražské, tak mimopražské oddíly/kluby. Pořadatel nebude přijímat jednotlivé platby od jednotlivců. Pražské a mimopražské oddíly/kluby, které neuhradí startovné za všechny své přihlášené závodníky, nebudou připuštěni ke startu.

Přihlášky

Podávají jednotlivé oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to ode dne 21.1.2019 do 30.1.2019 do 23:59 hodin

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat v přetlakové hale s umělou trávou vedle atletické haly, ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v zadní části haly.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v hale O. Jandery ve vyznačeném prostoru.

Časový pořad

sobota, 2.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Dky Rozběh 1 tyč Ž Finále tyč Dky Finále tyč Jky Finále dálka Ž Finále
10:15 60 m př. Jky Rozběh 1
10:25 60 m př. Ž Rozběh 1
10:40 60 m př. Dci Rozběh 1
10:55 60 m př. Jři Rozběh 1
11:10 60 m př. M Rozběh 1
11:25 60 m př. Dky Finále A
11:30 60 m př. Dky Finále B dálka Jky Finále
11:35 60 m př. Jky Finále
11:40 60 m př. Ž Finále
11:50 60 m př. Dci Finále
11:55 60 m př. Jři Finále
12:00 60 m př. M Finále
12:10 60 m Dky Rozběh 1
12:25 60 m Jky Rozběh 1
12:40 60 m Dci Rozběh 1 tyč M Finále B tyč Jři Finále B tyč Dci Finále B dálka M Finále
12:55 60 m Jři Rozběh 1
13:10 60 m Ž Rozběh 1
13:20 60 m M Rozběh 1
13:40 60 m Dky Finále A 60 m Dky Finále B
13:45 60 m Jky Finále A 60 m Jky Finále B
13:55 60 m Dci Finále A 60 m Dci Finále B
14:00 dálka Dky Finále
14:05 60 m Jři Finále A 60 m Jři Finále B
14:15 60 m Ž Finále A 60 m Ž Finále B
14:25 60 m M Finále A 60 m M Finále B
14:50 400 m Dky Běh 1 výška Ž Finále výška Jky Finále výška Dky Finále tyč M Finále A
15:05 400 m Jky Běh 1
15:20 400 m Dci Běh 1
15:40 400 m Jři Běh 1
15:45 dálka Dci Finále
15:55 400 m Ž Běh 1
16:10 400 m M Běh 1
16:35 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále
16:45 1500 m Ž Finále
16:55 1500 m Dci Finále 1500 m Jři Finále
17:00 1500 m M Finále

neděle, 3.2.2019

Čas Disciplíny
10:30 dálka Jři Finále koule 3kg Dky Finále
11:00 3000 m Ž Finále výška Dci Finále výška Jři Finále
11:20 3000 m Jři Finále 3000 m Dci Finále 3000 m M Finále
11:30 koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále
12:00 200 m Dky Běh 1 trojskok Ž Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
12:40 200 m Jky Běh 1 koule 5kg Dci Finále
13:00 200 m Ž Běh 1 výška M Finále
13:20 200 m Dci Běh 1
13:30 trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále
13:40 koule 6kg Jři Finále
13:50 200 m Jři Běh 1
14:10 200 m M Běh 1
14:30 trojskok M Finále
14:40 koule 7,26kg M Finále
14:45 800 m Ž Běh 1 800 m Jky Běh 1 800 m Dky Běh 1
15:10 800 m Dci Běh 1
15:25 800 m Jři Běh 1
15:40 800 m M Běh 1
16:00 4x200 m Ž Běh 1
16:20 4x200 m M Běh 1

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale O. Jandery v prostoru tzv. VIP.

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra ČR.

Akreditace, vstupenky

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé a fotografové pouze s označenou vestou.

Další informace

a) Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce, u dospělých sami startující.

b) Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 minut před zahájením soutěže.

c) Prezentace závodníků před disciplínou: Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek.