Přebor Ústeckého kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích LIAZ Jablonec

Datum

9.2.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala na Střelnici )

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Duffek
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Časomíru zajišťuje Atletický oddíl – TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
Výsledky zpracoval Atletický oddíl – TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

jenž byli k účasti na přeborech přihlášeni, resp. vybráni a prezentovali se včas v závodní kanceláři.

Nečlenové ÚKAS (starty mimo soutěž) pouze roč. 2004 a 2005!

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení startů

 1. závodníci, resp. závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 300 m a delším,
 2. starší žactvo (členové ÚKAS) může startovat max. ve dvou disciplínách vyjma štafety s tím, že starty nad rámec dvou disciplín jsou startem mimo soutěž, přičemž tyto musí být označeny v přihlášce; nesplnění tohoto označení v přihlášce bude mít za následek zrušení startů závodníka nad limit dvou startů, a to v disciplínách podle rozhodnutí technického delegáta.
 3. mladší žactvo může startovat max. ve dvou disciplínách vyjma štafety,
 4. mladší žactvo nesmí startovat v kategorii staršího žactva, start povolen pouze ve štafetách (max. 2 závodníci),
 5. závodníci a závodnice nar. v r. 2008 a mladší na přeboru startovat nemohou!!!
 6. startující mimo soutěž mohou postoupit do finále pouze v případě, že do finále postoupilo méně než 8 závodníků ÚKAS ve smyslu bodu 2., ve sprintech by v tom případě byli nasazeni do krajních drah
 7. v soutěžích na 60m postupuje do finále pouze 8 nejlepších podle časů,
 8. překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
 9. ve skoku dalekém je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště 3 metry!!!
 10. v soutěžích ve vrhu koulí se bude závodit pouze s náčiním dodaným technickým pořadatelem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

bude otevřena v přístavbě atletické haly od 9:10 hod. do 10:00 hod. (ukončení prezentace).

 1. prezentace hned po příjezdu v závodní kanceláři (výpravy i jednotlivci),
 2. prezentace před disciplínou: běhy 5 minut před zahájením u startéra, disciplíny v poli 15 minut před zahájením u vrchníka disciplíny (skok o tyči 30 minut).

Startovné

dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 100,- Kč za každou přihlášenou disciplínu.

Startovné úhrada

 1. převodem na účet – pouze kluby ÚKAS, na účet ÚKAS u GE Moneta Bank,  č.ú. 156 802 296/0600,
 2. hotově na místě, kde bude vystaven doklad o zaplacení.

Přihlášky

 1. podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 3. února 2019, uzavření 7. února 2019 ve 20:00 hod.,
 2. štafety se přihlašují na místě při prezentaci formou kartičky s uvedením jmen,
 3. pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 8. února 2019 do 17.00 hod na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/.
 4. ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.

Rozcvičování

pro rozcvičování je možné využít sportovní areál v Srnčím dole a přilehlé prostory stadionu Střelnice

Šatny

 1. šatny jsou k dispozici v hale, 1. poschodí ženy, 2. poschodí muži,
 2. cenné věci nenechávejte v šatně, je však možné půjčit si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50,- Kč na zámek ke skříňce v šatně, po vrácení zámku bude záloha vrácena

Časový pořad

sobota, 9.2.2019

Čas Disciplíny
10:30 60 m př. Žci Finále výška Žkm dálka Žcm koule 4kg Žci
10:35 60 m př. Žky Finále
10:40 60 m př. Žcm Finále
10:45 60 m př. Žkm Finále
10:55 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh koule 3kg Žky
11:15 60 m Žky Rozběh
11:30 60 m Žkm Rozběh výška Žky dálka Žci koule 3kg Žcm
11:50 800 m Žci
11:55 800 m Žcm
12:00 800 m Žky koule 2kg Žkm
12:05 800 m Žkm
12:20 60 m Žci Finále
12:25 60 m Žcm Finále
12:30 60 m Žky Finále výška Žcm tyč Žci tyč Žky dálka Žkm
12:35 60 m Žkm Finále
12:45 300 m Žci
13:00 300 m Žky
13:15 150 m Žcm
13:40 150 m Žkm výška Žci dálka Žky
14:05 150 m Žci
14:25 150 m Žky
14:45 1500 m Žci 1500 m Žcm
14:55 1500 m Žky 1500 m Žkm
15:05 4x150 m Žci
15:15 4x150 m Žcm
15:25 4x150 m Žky
15:35 4x150 m Žkm

Další informace

Medaile a diplomy těch, kteří se vyhlášení nezúčastní, budou k dispozici v závodní kanceláři.

Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených. Jeho změna musí být vyvěšena den před závodem do 17:00 hod. na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/

Více informací v halové brožuře na webu http://ukas.hys.cz/.

podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_RGB