Přebor Jihočeského kraje mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích v hale

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

16.2.2019

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová (žactvo)
Technický delegát Pavel Fleischmann (přípravka)
Ředitel závodu Lucie Šetelíková setyyx@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ludvík Vacek
Hlasatel Martin Zvoníček
Lékař Dagmar Tycová
Časomíru zajišťuje Pavel Průša

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Mladší žactvo:   ročníky 2006-2007 (otevřeno pro atlety jiných krajů)
Přípravka:          ročníky 2008-2009 (pouze pro závodníky z Jihočeského kraje)

Poznámka: Start povolen jen registrovaným závodníkům

Vložený závod na 60 m př.:
St. žactvo (žákyně a žáci) 2005-2004 (pouze pro závodníky z Jihočeského kraje)
 

Disciplíny – kategorie:
Mladší žáci (žákyně): pětiboj (60 m př. – koule 3 kg/2 kg – 60 m – dálka (3 m vzdálené prkno!) – 800 m).

Přípravka: čtyřboj 60 m, dálka (z čáry 2 m od doskočiště), medicinbal 1 kg a 600 m

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg, čtyřboj
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg, čtyřboj
Žáci 60 m př.
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, koule 3kg, pětiboj h
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, koule 2kg, pětiboj h
Žákyně 60 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Současně budou ŘP předány kartičky se sestavami družstev.

Startovné

Za závodníka 100,- Kč dle SŘ JKAS 2019, starty MS 200,- Kč

 

Přihlášky

Mladší žactvo i přípravka pouze přes AK na webové stránce ČAS, do čtvrtka 14. února do 20:00 hodin.

Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel.

Dle přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých kategoriích (při výběru v mladším žactvu budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje, u přípravky ročník narození 2008 z Jihočeského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas a www.atletika.cz nejpozději v pátek 15.2.2019 do 12:00.

Rozcvičování

Pohyb závodníků v sektorech se omezuje pouze na vlastní závody. Rozcvičení se koná mimo závodní sektory.

 

Šatny

V hale, pouze na převlečení. Za věci odložené v šatnách a v hale pořadatel neručí.

 

Časový pořad

sobota, 16.2.2019

Čas Disciplíny
09:50 60 m př. Žci Běh
10:00 60 m př. Žky Běh
10:10 60 m př. Žkm Rozběh dálka EleZ plný míč 1kg EleH pětiboj h Žkm čtyřboj EleH čtyřboj EleZ
10:40 60 m př. Žcm Rozběh pětiboj h Žcm
10:50 koule 2kg Žkm
11:10 60 m EleH Rozběh
11:40 60 m EleZ Rozběh dálka EleH
11:50 koule 3kg Žcm
12:10 60 m Žkm Rozběh
12:50 60 m Žcm Rozběh dálka Žkm plný míč 1kg EleZ
13:40 600 m EleH Rozběh
14:00 dálka Žcm
14:10 600 m EleZ Rozběh
14:40 800 m Žkm Rozběh
15:10 800 m Žcm Rozběh
15:30 Vyhlášení výsledků jednotlivců a družstev

Stravování

Bufet v areálu atletické haly.

Další informace

Přihlášky


Ml. žactvo - pětiboj
Přípravka - čtyřboj
St. žactvo - 60 m př. žactvo

Družstva:

Mladší žactvo: družstvo je tvořeno minimálně 3 a maximálně 4 mladšími žáky, respektive mladšími žákyněmi, přihlašují se samostatně formou kartiček TD v den závodu do 9:30 hodin (do soutěže družstev se započítávají celkové body víceboje 3 nejlepších závodníků).

Přípravka: smíšená 4členná družstva (2 hoši + 2 dívky) přihlášená před závody formou kartiček (do družstva se započítávají celkové body víceboje všech závodníků).

Tituly a odměny

V kategorii žactva závodníci z jihočeských oddílů na prvním až třetím místě získávají medaili a diplom (u přípravky závodníci na prvním až pátem místě); v soutěži družstev žactva i přípravky získávají pohár, medaile a diplom družstva na prvním až třetím místě).

Upozornění

Pořadatel upozorňuje na možnost případné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli v hale.

Vložený závod na 60 m př. st. žákyň a st. žáků bude otevřený pouze pro závodnice a závodníky z Jihočeského kraje.

Start MS v jednotlivych disciplínách není dovolen.

Pohyb závodníků v sektorech se omezuje pouze na vlastní závody. Rozcvičení se koná mimo závodní sektory.

Za věci odložené v šatnách a v hale pořadatel neručí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY
Nezapomeňte si vzít do haly vhodnou obuv na přezutí!