Přebor Libereckého kraje mladších žáků a mladších žákyň

logo_liaz

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

16.2.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala ve sportovním areálu Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ing. Eva Mikulová
Ředitel závodu Michal Preisler
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Je povolen start nejmladším žákům a nejmladším žákyním ročníku 2008.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x150 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x150 m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky mladší žáci - výška 120 cm, mladší žákyně - výška 115 cm

Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v sobotu 16. února 2019 od 8:30 do 9:15 hodin, kdy bude ukončena prezentace.

Startovné

Činí 60 Kč za disciplinu a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 11. do pátku 15. února 2019 do 20:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 16.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm
10:20 60 m př. Žcm Běh
10:40 60 m Žkm Rozběh
11:10 60 m Žcm Rozběh
11:30 výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm
11:40 800 m Žkm Běh
11:55 800 m Žcm Běh
12:10 60 m Žkm Finále
12:20 60 m Žcm Finále
12:30 300 m Žkm Běh
12:50 300 m Žcm Běh
13:10 4x150 m Žkm Běh
13:20 4x150 m Žcm Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Upozornění

  1. Vstup do spodní části haly je možný pouze po přezutí!
  2. V průběhu závodů se na ploše mohou zdržovat pouze startující závodníci, rozhodčí a organizátoři závodů. Zájemci o fotografování dostanou od ředitele závodu zapůjčeny fotovesty.