Mistrovství Plzeňského kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz

Datum

17.2.2019

Místo

Praha - Stromovka (Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7- Bubeneč 170 00 ) )

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Josef Pšajdl 728093594 psajdlj@gmail.com
Ředitel závodu Mgr. Zdeněk Šilhánek 775975971 zsilhane@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Mgr. Miroslav Neuvirt 724704993 mneuvirt@atletika.cz
Hlasatel Mgr. Josef Kožnar
Lékař Mudr. Eva Perglerová

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Startující závodníci Plzeňského kraje výše uvedených kategoriích. Dále závodníci v rámci otevřeného závodu /kromě skoku dalekého/, kteří se řádně přihlásí a uhradí startovné.

Cizí závodníci budou startovat bez nároku na finále.

Start nejmladšího žactva /předžactva/, tj. roč. nar. 2008 a mladších je nepřípustný. Rovněž není přípustný ani start starších ročníků /dorostu a výše/.

V případě nadměrného počtu přihlášených závodníků/-ic/ na některou disciplínu, bude TD proveden výběr a seznam nevybraných závodníků/-ic/ bude zveřejněn na webových stránkách PKAS : www.pkas.cz  a ČAS : www.atletika.cz v pátek 15.2.2019 ve večerních hodinách.

Kategorie a disciplíny:

Starší žáci, starší žákyně

60m, 150m, 300m, 800m, 3.000m /ŽCI/, 60m př., 4x200m, výška, tyč, dálka, koule.

Mladší žáci, mladší žákyně

60m, 150m, 800m, 60m př., 4x200m, výška, dálka, koule.

Omezení startu

Start nejmladšího žactva /předžactva/, tj. roč. nar. 2008 a mladších je nepřípustný. Rovněž není přípustný ani start starších ročníků /dorostu a výše/.

Závodníci, resp. závodnice mohou být přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu individuálnímu závodu na tratích 300 m a delších.

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Rozběhy a finále se uskuteční pouze u běhů na 60m. Ostatní běhy se poběží přímo jako finálové. Postupový klíč určí TD.

Základní výšky a zvyšování

Výška    -   starší žáci          136 cm,                      starší žákyně             131 cm,

                   mladší žáci        121 cm,                      mladší žákyně           121 cm.

Tyč        -    starší žáci          200 cm,                      starší žákyně             180 cm.

Zvyšování určí vrchníci.

TD si vyhrazují právo upravit podle přihlášek základní a postupové výšky. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář, prezentace

Prezentace výprav a závodníků/-ic/ se uskuteční v hale od 9.00 hodin. Při prezentaci se uskuteční odhlášky, tj. nenastoupené starty /škrty/ přihlášených závodníků/-ic/  a uhradí se startovné za každou přihlášenou disciplínu.

Startovné

Startovné pro závodníky Plzeňského kraje je 50,- Kč za každou disciplínu a musí být uhrazeno před zahájením závodu a to celkově za celý oddíl-klub.

Cizí závodníci/-ce/ budou hradit za disciplínu 100,- Kč.   

Startovné se bude hradit hospodáři závodu až po odhláškách nepřítomných závodníků/-ic/ /škrtech/.                                                   

Při nenastoupení závodníka/-ce/ z jakéhokoli důvodu se startovné nebude vracet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 14.2.2019 20:00. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

Svolavatelna

Prezentace před disciplínou nejpozději 10 minut. U běhů u startéra, u technických disciplin u vrchníka disciplíny.

Šatny

Budou zajištěny v objektu haly v omezené kapacitě a budou sloužit pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že za věci odložené v šatnách nebude pořadatel ani správa haly ručit.

Výsledky

Tituly a ceny

Vítěz každé kategorie a discipliny získá titul  „Mistr Plzeňského kraje pro rok 2019“  a obdrží

mistrovskou medaili. Závodníci na druhém a třetím místě obdrží rovněž medaile. Tituly a medaile se udělí pouze v případě, že se na start dostaví a závod zahájí alespoň tři závodníci/-ce/ze dvou oddílů-klubů.

Vyhlašování bude probíhat průběžně po ukončení jednotlivých disciplín.

Časový pořad

neděle, 17.2.2019

Čas Disciplíny
10:30 60 m Žkm Běh tyč Žky tyč Žci dálka Žky koule 3kg Žcm
10:45 60 m Žcm Běh
11:00 60 m Žky Běh
11:15 60 m Žci Běh
11:35 60 m př. Žcm Běh
11:45 60 m př. Žkm Běh dálka Žcm koule 2kg Žkm
11:55 60 m př. Žky Běh
12:00 60 m př. Žci Běh
12:25 60 m Žkm Finále
12:30 60 m Žcm Finále
12:35 60 m Žky Finále
12:40 60 m Žci Finále
13:00 300 m Žky Běh výška Žkm výška Žky dálka Žci koule 4kg Žci
13:15 300 m Žci Běh
13:30 1500 m Žci Běh 1500 m Žky Běh
13:45 800 m Žkm Běh
13:55 800 m Žcm Běh
14:05 800 m Žky Běh
14:15 800 m Žci Běh dálka Žkm koule 3kg Žky
14:30 150 m Žky Běh výška Žcm výška Žci
14:45 150 m Žci Běh
15:00 150 m Žcm Běh
15:15 150 m Žkm Běh
15:30 4x200 m Žcm Běh 4x200 m Žci Běh
15:45 4x200 m Žkm Běh 4x200 m Žky Běh

Stravování

Bude zajištěno stánkovým prodejem v objektu haly.

Další informace

  • Časovým pořad je informativní. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy, posuny časů jednotlivých disciplín po vyhodnocení konečných přihlášek, tj. po odhláškách /škrtech/.
  • Dojde-li k úpravám časového pořadu, bude upravený-opravený časový pořad zveřejněn na vývěsní tabuli v hale a všechny změny včas ohlásí hlasatel závodu.
  • Start ve skoku dalekém je umožněn pouze závodníkům Plzeňského kraje.
  • V případě pozdějšího příjezdu kontaktujte ředitele závodu