Přebor Prahy starších žáků a starších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Jeseniova

Datum

17.02.2019

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jaroslava Weberová
Ředitel závodu Daniel Musil

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

a) K soutěžím v běžeckých disciplínách bude přijato maximálně 36 žáků/žákyň. K soutěžím v technických disciplínách bude přijato maximálně 24 žáků/žákyň.

b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v pátek 15. února 2019 do 10.00 hodin.

c) V bězích na 150 m, 300 m a 800 m rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas.

d) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách

e) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů bude umožněn pouze jako doplnění do stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů rozhodne technický delegát přeboru.

f) Základní výšky pro skok vysoký:

Žáci – 136 cm                   Žákyně – 126 cm

g) Základní výšky pro skok o tyči:

Žáci – 211 cm                   Žákyně – 191 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve 9,00 hodin v přetlakové hale

Startovné

Závodníci pražských oddílů 50 Kč za každý přihlášený start, 100 Kč za štafetu.

Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za každý přihlášený start.

Startovné je nutné uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem disciplíny. Při nenastoupení závodníka k soutěži, se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Startovné za řádně přihlášené závodníky/ce je třeba uhradit, i když se soutěží nemohou zúčastnit

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.2.2019  do 13.2.2019

Šatny

Šatny slouží k převlékání za odložené věci pořadatel neručí.

Časový pořad

neděle, 17.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žky Rozběh tyč Žky Finále
10:20 60 m Žci Rozběh
10:50 60 m př. Žky Rozběh koule 4kg Žci Finále
11:10 60 m př. Žci Rozběh
11:45 60 m Žky Finále koule 3kg Žky Finále
11:55 60 m Žci Finále tyč Žci Finále
12:10 60 m př. Žky Finále
12:20 60 m př. Žci Finále
12:35 3000 m Žci Finále
12:55 150 m Žky Běh
13:35 150 m Žci Běh výška Žci Finále dálka Žky Finále
14:10 800 m Žky Běh
14:30 800 m Žci Běh
14:55 300 m Žky Běh výška Žky Finále dálka Žci Finále
15:35 300 m Žci Běh
16:15 1500 m Žky Běh
16:25 1500 m Žci Běh
16:45 4x200 m Žky Běh
17:05 4x200 m Žci Běh
závody hlavička