Přebor Prahy mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Jeseniova

Datum

27.02.2019 - 28.02.2019

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Weberová Jaroslava sport@zsjeseniova.cz
Ředitel závodu Korbel Tomáš
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Mix 4x200 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

a) K soutěžím 60 m a 60 m př. bude přijato maximálně 60 žáků/žákyň. K soutěžím 150 m, 300 m, 800 m a ve skoku dalekém bude přijato maximálně 40 žáků/žákyň. Do soutěže ve vrhu koulí bude přijato maximálně 25 žáků/žákyň. Do soutěže ve skoku vysokém bude přijato maximálně 20 žáků/žákyň.

b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v pondělí 25. února 2019 do 10:00 hodin.

c) Kvalifikační limit ve skoku do dálky je stanoven pro žáky na 470 cm a pro žákyně na 450 cm. Do finále postoupí všichni, kteří skočí požadovaný limit a ostatní budou dovybráni

do počtu 18 závodníků.

d) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém

Žáci - 126 cm          Žákyně – 116 cm

e) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách.

f) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů, bude umožněn pouze jako doplnění  do stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů, rozhodne technický delegát přeboru.

g) Přebor Prahy mladšího žactva je nominačním závodem pro meziměstské utkání Praha – Brno – Ostrava – Bratislava.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve 14,00 hodin v přetlakové hale

Startovné

Závodníci pražských oddílů 50 Kč za každý přihlášený start, 100 Kč za štafetu.

Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za každý přihlášený start.

Startovné hradí přihlášení účastníci v hotovosti. Startovné je nutné uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem disciplíny. Při nenastoupení závodníka k soutěži, se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Startovné za řádně přihlášené závodníky/ce je třeba uhradit, i když se soutěží nemohou zúčastnit.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.2. do 22.2.2019

Šatny

Šatny slouží jen k převlékání za odložené věci pořadatel neručí

Časový pořad

středa, 27.2.2019

Čas Disciplíny
15:00 60 m Žkm Rozběh
15:40 60 m Žcm Rozběh
16:00 dálka Žcm Kvalifikace 1 koule 3kg Žcm Finále
16:20 60 m př. Žkm Rozběh
16:40 dálka Žcm Kvalifikace 2
17:00 60 m př. Žcm Rozběh koule 2kg Žkm Finále
17:40 60 m Žkm Finále dálka Žkm Kvalifikace 1
17:50 60 m Žcm Finále
18:10 60 m př. Žkm Finále dálka Žkm Kvalifikace 2
18:20 60 m př. Žcm Finále
18:35 150 m Žkm Rozběh
19:05 150 m Žcm Rozběh

čtvrtek, 28.2.2019

Čas Disciplíny
16:00 150 m Žkm Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
16:15 150 m Žcm Finále
16:30 800 m Žkm Běh
16:50 800 m Žcm Běh
17:00 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
17:10 300 m Žkm Běh
17:50 300 m Žcm Běh
18:50 4x200 m Mix Běh
závody hlavička