Hustopečské skákání-žactvo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Atletika Hustopeče, z.s.

Datum

24.1.2019

Místo

Hustopeče (Městská hala, Šafaříkova ul., Hustopeče, 693 01)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zbyněk Háder 702204306 reditel@zsvestonice.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Kubíček
Technický ředitel Stanislav Joukal
Hlasatel Miroslav Strouhal

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky: ml.žákyně 100 cm; ml.žáci - 110 cm; žákyně - 115 cm; žáci - 125 cm.
Pořadatelé si vyhrazují právo upravit základní výšky a časový harmonogram podle počtu přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm.
Ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán.
Závody budou s hudebním doprovodem.

Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom, medaile a drobné věcné ceny.

Pro závodníky z okresu Břeclav jsou závody vyhlášeny jako okresní přebor a budou zvlášť vyhlašováni.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 07.01.2019 do 22.01.2019 nebo písemně na adresu: reditel@zsvestonice.cz.

Šatny

Pro závodníky jsou k dispozici dvě šatny pro chlapce a dvě šatny pro dívky. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 24.1.2019

Čas Disciplíny
08:00 Zahájení prezentace
09:00 výška Žkm
10:15 výška Žcm
11:45 výška Žky
12:45 výška Žci

Stravování

Stravovávní je možné v bufetju v prostorách haly.