Kids Athletics Poruba 2019

KIds Athletis Poruba 2019

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Poruba z.s.

Datum

9.2.2019

Místo

Ostrava (atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Zdenek Duda 605848141 zd.duda@seznam.cz
Ředitel závodu Tomáš Břeský 602429953 tomas.bresky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Valčuhová
Technický ředitel Tomáš Břeský tomas.bresky@seznam.cz
Hlasatel Zdenek Duda
Výsledky zpracoval Zdenek Duda

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Žáci 60 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Každý závodník může startovat maximálně ve třech disciplínách !

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Technické ustanovení :

  • do finále v bězích na 60m a 60m př.  postupuje vždy  8 závodníků s nejrychlejšími časy.
  • v případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu
  • skok daleký starší přípravka chlapci a dívky 2008-2009 pouze 3 pokusy
  • autový hod medicinbalem 1kg pouze 3 pokusy za sebou

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokém do atletického tunelu na základě provedené konečné prezentace.  

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hodin v atletické hale.

Startovné

Startovné :                  při prezentaci oddílů za každého závodníka 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.1.2018 do 7.2.2019

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 9.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 4x200 m Žky Finále
10:10 4x200 m Žci Finále
10:20 60 m př. Žkm Rozběh výška Žci Finále koule 3kg Žcm Finále
10:30 60 m př. Žcm Rozběh dálka Žkm Finále
10:40 60 m př. Žky Rozběh
10:50 60 m př. Žci Rozběh
11:00 60 m EleZ Rozběh
11:20 60 m EleH Rozběh dálka Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
11:30 60 m Žkm Rozběh výška Žky Finále
11:50 60 m Žcm Rozběh
12:00 60 m Žky Rozběh
12:15 60 m Žci Rozběh dálka EleZ Finále koule 3kg Žky Finále
12:25 60 m př. Žkm Finále
12:35 60 m př. Žcm Finále
12:45 60 m př. Žky Finále
12:55 60 m př. Žci Finále výška Žkm Finále
13:05 60 m EleZ Finále
13:15 60 m EleH Finále dálka EleH Finále koule 2kg Žkm Finále
13:25 60 m Žkm Finále
13:35 60 m Žcm Finále
13:45 60 m Žky Finále
13:55 60 m Žci Finále
14:10 600 m EleZ Finále výška Žcm Finále dálka Žci Finále plný míč 1kg EleZ Finále
14:25 600 m EleH Finále
14:40 800 m Žkm Finále
14:55 800 m Žcm Finále dálka Žky Finále plný míč 1kg EleH Finále
15:10 800 m Žky Finále
15:25 800 m Žci Finále

Parkování

Parkování je zajištěno přímo v areálu před atletickou halou.

Další informace

Vyhlašování: medaile a diplomy budou  předávány ve vestibulu haly u hlavního vchodu.

Informace:    ATLETIKA PORUBA,  e-mail: atletika-poruba@seznam.cz , tel: 733 383 013