Mezikrajové utkání družstev starších žáků a starších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

14.12.2019

Místo

Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana 602699900 smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu Jindřich Linhart 723304588
Technický ředitel Jindřich Linhart 723304588 jin.linhart@post.cz
Časomíru zajišťuje Omline System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1920 - 2018

Zúčastněné kraje:

Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský a Praha.

Startují závodníci kategorie staršího žactva (ročník narození 2004 - 2005).
Za každé společné krajské družstvo starších žáků a žákyň startují v každé disciplíně max. 2 závodníci a 1 štafeta 6 x 200 m. Start závodníka je povolen pouze ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.
Společné družstvo maximálně celkem 16 žákyň a 16 žáků.

Soutěže

Mix 6x200m
Žáci 60 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Technická porada družstev bude v 11 hodin v zasedací místnosti atletiky ve víceúčelové hale.


Každý kraj může přihlásit 2 závodníky na disciplínu a 1 štafetu. V technických disciplínách: výška, tyč, dálka a koule bude TD povolen start max. 20 závodníkům, resp. Závodnicím, vždy minimálně 1 závodník, resp. závodnice za KAS a TD vybere ze seznamu přihlášených dle tabulky dosažených výkonů v roce 2019 z databáze ČAS do celkového počtu 20 startujících. Tento výběr zveřejní na stránkách ČAS dne 11. 12. 2019 do 12:00 hodin.

Postup z rozběhů do finále na 60 m:

Sprinty 60 m: závodníci a závodnice jsou nasazování do rozběhů na základě dosažených výkonů v roce 2019. Do finále A postupuje vítěz rozběhu a další 4 nejrychlejší časem. Do finále B 9. - 16. čas.

Základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování budou navrženy TD při technické poradě před závodem.
V technických disciplínách: výška, tyč, dálka a koule bude TD povolen start max. 20 závodníků. Každý závodník má v dálce a kouli pouze 4 pokusy.

Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích družstev.

Závodník / závodnice smí startovat pouze v jednom běhu 300 m a delším. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min. před zahájením vlastní soutěže předložíte kontrole příslušnému rozhodčímu v označené místnosti v zadní části haly (měření-vážení).

Bodování: od 1. místa 15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 v každá disciplíně včetně štafet. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva. Boduje pouze 1 člen krajského výběru v disciplíně. Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude umístěna v místnosti za vchodem do haly vpravo.
Vedoucí družstev zde do 10.50 hodin předají řídícímu pracovníku přehled startů.

 

Přihlášky

Přes web ČAS od 1.12. do úterý 10.12 do 20:00 hodin dle určené číselné řady pro jednotlivé KAS viz. níže.

Případné změny v den závodu v závodní kanceláři do 10:50 hodin.      

KRAJ startovní čísla KRAJ startovní čísla
PRAHA 1 - 35 PARDUBICKÝ 246 - 280
KARLOVARSKÝ 36 - 70 KRÁLOVÉHRADECKÝ 281 - 315
ÚSTECKÝ 71 - 105 JIHOMORAVSKÝ 316 - 350
PLZEŇSKÝ 106 - 140 VYSOČINA 351 - 385
JIHOČESKÝ 141 - 175 OLOMOUCKÝ 386 - 420
STŘEDOČESKÝ 176 - 210 ZLÍNSKÝ 421 - 455
LIBERECKÝ 211 - 245 MORAVSKOSLEZSKÝ 456 - 490

 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat do 10.50 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže připevněno startovní číslo na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci, resp. závodnice ve skoku do výšky a skoku o tyči mohou mít startovní číslo připevněno na prsou nebo na zádech bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly.

Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou. Další možnost je využití venkovního atletického stadionu a povrchu s umělou trávou vedle haly.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v zadní části haly (měření- vážení).

 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve spojovacím tunelu. 
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v hale a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:  běhy 15 minut, technické disciplíny 30 minut, tyč 45 minut

Trenéři při skoku o tyči mohou být na sektoru pouze během rozcvičení. 10 ´před začátkem soutěže musí opustit sektor. 

Šatny

Budou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v označeném prostoru haly.

Časový pořad

sobota, 14.12.2019

Čas Disciplíny
11:45 tyč Žky
12:00 60 m př. Žky Běh 1 dálka Žky
12:25 60 m př. Žci Běh 1
12:50 60 m Žky Rozběh 1
13:10 60 m Žci Rozběh 1
13:30 koule 4kg Žci
14:00 800 m Žky Běh výška Žci výška Žky
14:05 dálka Žci
14:15 1000 m Žci Běh
14:30 300 m Žky Běh
14:45 tyč Žci
15:00 300 m Žci Běh
15:30 koule 3kg Žky
15:40 60 m Žky Finále A
15:45 60 m Žky Finále B
15:50 60 m Žci Finále A
15:55 60 m Žci Finále B
16:15 6x200m Mix Běh 1
16:45 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Občerstvení bude k dispozici v atletické hale v prostoru haly.

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.