Praga Academica 2019

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

11.06.2019

Místo

Praha (Praha - Strahov, stadion Přátelství)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu František Ptáčník
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Technický ředitel Jan Ruda
Hlasatel Klement, Nekolná, Novotný
Lékař MUDr. Větvička
Režie Pavel Průša
Vedoucí ceremonielu Desana Šourková
Hospodář Petr Sluka
Časomíru zajišťuje online-system s.r.o.
Výsledky zpracoval online-system s.r.o.

Startují

ročníky 1985 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1985 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Junioři 110 m př., disk 1,75kg
Muži 100 m, 800 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., dálka, disk 2kg
Mix 8x100m, koule 4kg, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický ředitel závodu dle výkonnosti přihlášených závodnic.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu Přátelství od 16:30 hodin při vstupu na stadion.

Startovné

Startovné činí 150,-Kč/start - úhrada při prezentaci závodníků v den závodu od 16:30 do 19hodin, vždy nejpozději hodinu před oficiálním zahájením disciplíny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.5. 2019 do 9.6.2019 do 23:59.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 16:30 v závodní kanceláři proti úhradě startovného. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo (startovní čísla) připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na stadionu Evžena Rošického a v přilehlém tunelu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tunelu stadionu Evžena Rošického.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na stadionu Přátelství při východu ze závodní kanceláře.
Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v závodní kanceláři a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu Přátelství a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v závodní kanceláři.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický ředitel závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli  na stadionu Přátelství. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na stadionu Přátelství, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách tunelu stadionu Evžena Rošického.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude na stadionu přítomna v průběhu celého závodu.

Časový pořad

úterý, 11.6.2019

Čas Disciplíny
18:20 8x100m Mix
18:30 4x100 m Ž Finále
18:40 100 m M Rozběh
18:45 disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
18:55 zahájení mítinku
19:00 400 m př. Ž Finále
19:05 dálka Ž Finále
19:15 400 m př. M Finále tyč Ž Finále
19:30 800 m Ž Finále
19:45 800 m M Finále
20:00 100 m př. Ž Finále
20:15 110 m př. Jři Finále výška Ž Finále
20:25 110 m př. M Finále disk 1kg Ž
20:30 3000 m Ž Finále koule 4kg Mix Finále koule 7,26kg Mix Finále
20:40 dálka M Finále
20:45 5000 m M Finále
21:05 100 m Ž Finále
21:15 100 m M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je k dispozici v okolí areálu stadionů Strahov..

UPOZORĚNÍ!!! V době konání mítinku jsou v okolí místa konání dopravní omezení z důvodu rekonstrukce plynovodu!