Kladno hází a Kladenské memoriály

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

13.07.2019

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, Kladno)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Klesnil Jiří
Ředitel závodu Kubálek Jakub
Hlavní rozhodčí Michal Pufr
Technický ředitel Nešvera Martin
Hlasatel Přibáň Jacek, Škorpil Štěpán
Lékař MUDr. Najmanová Světlana
Vedoucí ceremoniálu Větrovcová Hana
Hospodář Knotková Jitka

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1929 - 1999

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, tyč, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování v tyči určí technický delegát.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru tribuny v průběhu závodů.

Startovné

Účastníci mítinku startovné neplatí.

Přihlášky

E-mailem na adresu kubalek.jakub@seznam.cz, nejpozději do 3.7.2019

Na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.6.2019 do 8.7.2019 do 20.00 hodin.

Ve středu 10.7.2019 bude na stránkách mítinku www.kladnohazi.cz a na stránkách ČAS www.atletika.cz zveřejněn seznam nevybraných závodníků.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze i v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru za cílem.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před startem disciplíny. Při prezentaci obdrží startovní číslo.

Šatny

Šatny a sprchy budou k dispozici v atletické hale. Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru před tribunou.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru před tribunou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru před tribunou, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách u hlavního vchodu do areálu.

Časový pořad

sobota, 13.7.2019

Čas Disciplíny
12:00 kladivo 4kg Ž
13:00 kladivo 7,26kg M
14:00 disk 1kg Ž
14:10 1. blok vyhlášení mítinku
15:00 disk 2kg M
15:30 Štafety mládeže
15:50 2. blok vyhlášení mítinku
16:00 Zahájení mítinku
16:05 100 m M koule 4kg Ž oštěp 600g Ž
16:10 tyč M
16:20 100 m Ž
16:35 400 m M
16:50 400 m Ž
17:00 800 m M
17:05 koule 7,26kg M
17:10 800 m Ž oštěp 800g M
17:15 Dálka dvojic můžů a žen, pouze pro pozvané dvojice
17:20 3. blok vyhlášení mítinku
17:30 200 m M
17:40 200 m Ž
17:50 1500 m M
18:10 4. blok vyhlášení mítinku, zakončení mítinku

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem. Další možností je občerstvení ve Fitness centru a v restauraci Sleťák v blízkosti stadionu.

Další informace

Odměny Kladno hází a Kladenské memoriály
         
Disciplína Kategorie 1.místo 2.místo 3.místo
100m M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
100m Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
200m M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
200m Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
400m M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
400m Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
800m M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
800m Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
1500m M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Dálka M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Tyč M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Koule M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Koule Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Disk M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Disk Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Kladivo M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Kladivo Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Oštěp M 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
Oštěp Ž 4 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč
KLADNO HÁZÍ A KLADENSKÉ MEMORIÁLY 13.7. 2019
Čas Předprogram - Pre-program
12:00   Kladivo/Hammer Ž    
13:00 Kladivo/Hammer M      
14:00 Disk/Discus Ž       
14:10 1. blok vyhlášení vítězů - Victory ceremony block 1
15:00 Disk/Discus M      
15.30 Śtafety mládeže/Youth Relays    
15:50 2. blok vyhlášení vítězů - Victory ceremony block 2
Čas Hlavní program - Main program
16:00 Zahájení meetingu - Opening Ceremony
16:05 100 m M Koule/Shot Put Ž   Oštěp/Javelin Ž
16:10     Tyč/Pole Vault M  
16:20 100 m Ž      
16:35 400m M      
16:50 400m Ž      
17:05   Koule/Shot Put M    
17:10 800 m Ž     Oštěp/Javelin M
17:15 800 m M   Dálka/Long Jump M+W  
17:20 3. blok vyhlášení vítězů - Victory ceremony block 3
17:30 200 m M      
17:40 200 m Ž      
17:50 1500m M      
18:10 4. blok vyhlášení vítězů, zakončení meetingu - Victory ceremony block 4 and Closing Ceremony
         
Ž = Ženy/Women      
M= Muži/Men      

 

 

 

 

 

 

 

Logo - česká verze