Velká cena Tábora a memoriál Ing. Jana Pána

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

17.7.2019

Místo

Tábor (U Stadionu Míru 1579, Tábor 390 03)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ondřej Veverka
Ředitel závodu David Bor 777 667 266 dbor@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Režie Adam Nedvídek
Časomíru zajišťuje Onlinesystem s.r.o.

Startují

ročníky 1929 - 2006
ročníky 2004 - 2007
ročníky 1929 - 2006
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 3000 m př., výška, dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, oštěp 600g
Žáci 200 m př.
Žákyně 200 m př.

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu, tj. 17. července 2019, na stadionu Míru od 12:00 hod (ve sportovní hale).

Vyzvednutí startovního čísla nejpozději 120 minut před startem disciplíny.

Startovné

150,- za každý přihlášený start - úhrada při prezentaci v závodní kanceláři.

Přihlášky

Přes AK - www.atletika.cz / Uzávěrka v sobotu 13. července 2019 ve 24:00 hodin.

Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn v pondělí 15. července 2019

na www.czechdoublemeeting.cz  a na www.atletika.cz   

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 12:00 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince pod stadionem - vchod brankou pod bránou borců.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na rozcvičovací rovince. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na nástěnkách nad prostorem cíle, na informační tabuli u hlavního vstupu pro sportovce a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:

Sprinty a běhy 15 minut

Překážkové běhy 20 min

Technické disciplíny 30 min

Skok o tyči 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově sportovní haly. Za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na nástěnce nad prostorem cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnce na budově nad cílem, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni.

Zdravotní služba

Bude zajištěna a její pozice bude na stadionu za prostorem cíle.

Časový pořad

středa, 17.7.2019

Čas Disciplíny
15:49 Předprogram
15:50 trojskok Ž Finále
16:00 200 m Ž Běh C
16:10 800 m M Běh D
16:16 800 m M Běh C
16:30 výška Ž Finále
16:35 200 m př. Žky Běh A 200 m př. Žky Běh B
16:40 koule 7,26kg M Finále
16:50 200 m př. Žci Běh A
17:00 100 m Ž Běh A
17:10 3000 m př. M Finále tyč Ž Finále
17:25 dálka M Finále
17:35 100 m M Rozběh
17:50 400 m př. Ž Běh B
17:59 Hlavní program
18:00 Slavnostní zahájení Slavnostní zahájení
18:05 oštěp 600g Ž Finále
18:10 400 m př. Ž Běh A
18:20 400 m M Běh A 400 m M Běh B
18:30 výška M Finále
18:35 200 m Ž Běh A 200 m Ž Běh B
18:50 800 m Ž Běh B 800 m Ž Běh A
19:00 dálka Ž Finále
19:10 800 m M Běh A 800 m M Běh B
19:30 100 m M Finále
19:45 100 m př. Ž Běh A
19:55 110 m př. M Běh A

Stravování

Bufet bude zajištěn v areálu na straně směrem k plaveckému bazénu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu na parkovišti před 'domečkem'. Pro parkování pro veřejnost a závodníky je možno využít parkoviště u plaveckého bazénu a na Sokolské plovárně pod stadionem Míru.

Další informace

Časový pořad je v tuto chvíli pouze orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.