Mladá Evropa 2019 (do 19 let)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s., atletický oddíl

Datum

17.8.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletický stadion Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Technický ředitel Martin Michalský
Lékař MUDr. Vladimír Dobeš
Vedoucí ceremonielu Eva Mikulová
Hospodář Renata Staňová
Výsledky zpracoval Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Dorost a žactvo závodí pouze v rozsahu svých disciplín.

Není možný start dospělých závodníků ani mimo soutěž.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 11:30 hodin do skončení závodů.

Startovné

Hradí všichni účastníci před zahájením závodů v závodní kanceláři.

Za každý včas přihlášený start činí startovné 100,- Kč.

Za start přihlášený po řádném termínu činí startovné 200,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5. srpna do 15. srpna 2019 do 24:00.

Zahraniční účastníci výhradně e-mailem na adresu st.renata@post.cz.

 

 

Výdej startovních čísel

Budou vydána pouze u běhů na 800 m vždy 15 minut před startem v prostoru startu.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze také v Srnčím dole a v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v označeném prostoru za cílovou rovinkou.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro závodníce v 1. poschodí a pro závodníky ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšovány na tabulích na začátku cílové rovinky.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabulích na začátku cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly nad cílovou rovinkou.

Časový pořad

sobota, 17.8.2019

Čas Disciplíny
14:55 Slavnostní zahájení
15:00 tyč Jky dálka Jři oštěp 800g Jři
15:10 koule 4kg Jky
15:20 výška Jky
15:25 100 m Jky Finále
15:35 100 m Jři Finále
15:50 800 m Jky dálka Jky koule 6kg Jři disk 1kg Jky
16:00 800 m Jři tyč Jři
16:15 100 m př. Jky
16:30 400 m Jky výška Jři disk 1,75kg Jři
16:40 400 m Jři
16:50 200 m Jky
17:00 200 m Jři

Stravování

Je možné ve stánku, která bude otevřen v prostoru sportovního areálu.

Další informace

Vítěz v každé disciplíně obdrží věcnou cenu.

Veškeré náklady spojené se startem závodníků hradí vysílající složka.