Zlín 2019

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

17.8.2019

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek 608 513 000 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Leopold Popelka
Lékař Stanislav Laciga 604668673 slaciga@atletika.cz

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 1000 m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1000 m, výška, dálka, trojskok, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 1000 m, 100 m př., dálka, trojskok, oštěp 600g
Žáci 60 m
Žákyně 60 m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí vrchník disciplíny podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu 17.8.2019 od 10:00 hodin v prostorách šaten AK Zlín, z.s.

Startovné

Závodník přihlášený přes závodní kancelář do pátku 16.8.2019 do 18:00 hodin platí 100 Kč/os
Závodník přihlášený v den závodu zaplatí 200 Kč/os

Přihlášky

Přes AK na stránkách www.atletika.cz případně na místě.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat na označeném místě v prostorách šaten AK Zlín, z.s. a bude uzavřen 90 minut před startem disciplíny. Výdej startovních čísel bude probíhat od 10:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování je umožněno na hlavním stadionu ve vyhrazených prostorách, mimo hlavní závodní plochy. K dispozici bude rozcvičovací stadion vedle sportovního Gymnázia nad Stadionem mládeže. V případě nepříznivého počasí bude možné se rozcvičit v nafukovací hale vedle stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vyhrázených prostorách k vážení v budově šaten (bude řádně označeno).

Svolavatelna

Prezentace závodníků proběhne vždy nejpozději 20 min před startem disciplíny u vrchníka disciplíny. Závodník, který se k disciplíně včas neprzentuje, nebude do závodu připuštěn.

Šatny

Šatny pro mužské i ženské složky budou v prostorách stadionu řádně označeny. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v průchodu Stadionu Mládeže.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v průchodu Stadionu Mládeže, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v prostorách Stadionu Mládeže.

Zdravotní služba

Časový pořad

sobota, 17.8.2019

Čas Disciplíny
13:00 60 m Žci Finále dálka Ž Finále
13:15 60 m Žky Finále
13:30 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ oštěp 800g M Finále
14:00 100 m Ž Finále dálka M Finále
14:30 100 m M Finále disk 2kg M Finále
15:00 I. BLOK VYHLÁŠENÍ 400 m Ž Finále výška M Finále
15:15 400 m M Finále
15:30 1000 m M Finále trojskok Ž Finále
15:45 1000 m Ž Finále
16:00 1000 m Dci Finále oštěp 600g Ž Finále
16:30 100 m př. Ž Finále trojskok M Finále
17:00 200 m Ž Finále
17:30 200 m M Finále
18:00 II. BLOK VYHLÁŠENÍ - UKONČENÍ ZÁVODU

Stravování

Občerstvení bude zajištěno formou stánku s občerstvením. K dispozici bude Pizzerie Haló vzdálená cca 50 m od Stadionu Mládeže.

Možnosti ubytování


Koleje SPS

Adresa Koleje SPS
Web
Telefon 603566024
Email
Poznámka Paní Fojtů - oznámit, že se jedná o závodníky atletického mítinku.

Parkování

Parkování je možné pod Stadionem Mládeže od 12:00 hodin bezplatně. VIP parkování bude na parkovišti vedle vstupu do budovy šaten.

Další informace

Časový pořad je orientační a dle vzniklé situace může být urychlen či opožděn. Změny budou vždy řádně vyhlášeny rozhlasem.

K DISCIPLÍNÁM HOD DISKEM MUŽŮ, HOD OŠTĚPEM MUŽŮ A HOD OŠTĚPEM ŽEN SE MOHOU PŘIHLÁSIT I MLADŠÍ ROČNÍKY, KTERÉ BUDOU HÁZET VE STEJNÉ SOUTĚŽI S ODPOVÍDAJÍCÍ VÁHOU NÁČINÍ, POKUD NEBUDOU CHTÍT SOUTĚŽIT V HLAVNÍ KATEGORII. JINÉ KATEGORIE NEŽ MUŽI A ŽENY SE VYHLAŠOVAT NEBUDOU.

odmeny_zlin2019