Republikové finále Štafetového poháru 2019

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Spartak Vlašim

Datum

29.05.2019

Místo

Vlašim (atletický stadion "Na Lukách")

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Martin Svoboda 723636734 martin.segi.svoboda@seznam.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Technická porada: 10:15 ve vestibulu

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY BUDOU NAHRAZENY ATLETIKOU PRO DĚTI NA HŘIŠTI VEDLE ATLETICKÉ DRÁHY!

PRAVIDLA:

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně. 

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené

 • 8x100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
 • 8x100 m ( (4.-5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)
 • 8x200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007) 
 • 8x200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m "A"

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Soutěž ve skoku a hodu se do celkových výsledků nezapočítává.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 10 hodin v kanceláři na stadionu.

Přihlášky

Vítězná družstva krajských kol budou automaticky převedena na startovní listinu republikového finále. Dostanou do emailové schránky odkaz na úpravu své přihlášky, kde  mohou upravovat soupisku týmu. V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci. 

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to 27. 5. 2019

Výdej startovních čísel

Obdrží vedoucí výprav při prezentaci na technické poradě.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu, budou označené a budou sloužit pouze pro převleční. Nenechávejte si tam žádné věci.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce a výhlášeny rozhlasem.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna a bude k dispozici v kanceláři stadionu.

Časový pořad

středa, 29.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 Ukončení prezentace
10:15 Technická porada
11:00 Slavnostní zahájení a nástup
11:15 Doprovodný program Atletika pro děti do 13:00 hodin
11:30 8 x 100 m 1-3 sm
12:00 8 x 100 m 4-5 sm
12:30 Vyhlášení štafet 8 x 100m 1. - 3. místo
12:45 8x200 mA 1-3 zci
13:15 8x200 mB 1-3 zci
13:45 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stánku za cílem.

Parkování

Parkování je možné v areálu stadionu, případně na parkovišti zimního stadionu.

Další informace

Vzhledem ke složitejší dopravní situaci ve městě je nejvhodnější přijezd z D1 (41km) přes Divišov a Všechlapy, u příjezdu z D1 (49km) je omezen vjezd do města, je dobré jet přes Zdislavice. Příjezd od Benešova je před Vlašimi veden po objíždce. Příjezd od Tábora je bezproblémový. 

propozice_paticka_SP