Republikové finále Středoškolského atletického poháru

hlavicka_SAP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SSK Vítkovice, z.s., spolupořadatelem je Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava a Okresní rada AŠSK, Ostrava

Datum

05.12.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava - Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Purmanová Veronika vpurmanova@atletika.cz
Technický delegát Mařádek Miroslav maradek@seznam.cz
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich 724094796 ssk.vitkovice@volny.cz
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Augustin Šulc, Jakub Ševčík
Režie Beran Tomáš
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o. blazej@onlinesystem.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva.. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky:

1. Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci přislušné školy.

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěže.

3. Startovat mohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří nemají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Prezentace, škrty závodníků (škrty závodníků - v závodní kanceláři)

04. 12. 2019 16:00 - 20:00 hod. - odevzdání soupisek, GDPR - odpovědné osobě AŠSK v tunelu haly

05. 12. 2019 08:00 - 08:45 hod. - odevzdání soupisek, GDPR - odpovědné osobě AŠSK v tunelu haly

Vedoucí předloží:

- soupisku drdužstva (příloha P1) potvrzenou ředitelem školy, musí být vyznačeno členství v AŠSK ČR

- seznam závodníků s příslušností ke zdravotní pojišťovně (každý musí mít kartičku pojištěnce)

- potvrzené souhlasy GDPR všech účastníků pro potřeby AŠSK (příloha P4)

- účastníci prokazují svoji totožnost občanským průkazem, cestovním pasem či jiným průkazem s foto. Bez prokázání totožnosti výše uvedeným způsobem nebude moci do soutěže nastoupit, ze soupisky bude vyškrtnut a nálady spojené sp obytem uhradí v plné výši.

Dodatečný příjezd - příchod a následná prezentace není povolena. 

Technická porada

9:00 - 9:45 hod. v prostorách hala (místo upřesníme)

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna ve druhém poschodí budovy.

Přihlášky

Školy se přihlašují pouze přes online přihlášku na webu www.stredoskolskypohar.cz v sekci: Přihláška od pondělí 25.11. do středy 4. 12. 2019 20:00hod.

Mimo el. přihlášky jsou možné pouze změny v disciplínách, nelze připisovat závodníky.

Výdej startovních čísel

Pro všechny závodníky dodá pořadatel.

 

Rozcvičování

Rozcvičování 4.12.2019 - v hale nebo v atletickém tunelu v přízemí haly od 16.00 do 20:00 hodin.

Rozcvičování 5.12.2019 - pouze v atletickém tunelu v přízemí haly. Na hlavní ploše je zákaz rozcvičování.

Svolavatelna

Prezentace před disciplínou proběhne ve svolavatelně v tunelu. Odtud budou závodníci zavedeni rozhodčím k disciplíně.

Sprinty a běhy - 15 min před startem.

Skok vysoký, skok daleký, vrh koulí - 30 min před začátkem disciplíny.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici v hale, 2 chlapecké, 2 dívčí.Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Poviností všech družstev je účast na závěrečném ceremoniálu a vyhlášení výsledků. Pokud tuto podmínku nesplní, budou v oficiální výsledkové listině zařazena na konec mimo pořadí. Mimořádné situace řeší soutěžní komise. 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v označeném prostoru haly.

Časový pořad

čtvrtek, 5.12.2019

Čas Disciplíny
09:45 Slavnostní zahájení
10:00 60 m Dky Běh výška Dci dálka Dky koule 5kg Dci
10:30 60 m Dci Běh
11:10 800 m Dky Běh
11:30 výška Dky
11:40 1500 m Dci Běh
12:00 200 m Dky Běh
12:15 dálka Dci koule 3kg Dky
12:40 400 m Dci Běh
13:30 4x200 m Dky Běh
13:50 4x200 m Dci Běh
14:30 Slavnostní vyhlášení výsledků v hale

Stravování

Pro ubytovaná družstva bude zajištěna večeře 19.00 - 21:00hodin, snídaně a obědový balíček.

Pro družstva, která přijedou 5. 12. 2019, bude připraven obědový balíček.

Občerstvení bude k dispozici v hale 2.poschodí v bufetu a v nedaleké restauraci PULS.

Možnosti ubytování


Hotel Clarion, Hotel Puls

Adresa Hotel Clarion, Hotel Puls
Web
Telefon
Email
Poznámka Ubytování zajištěno a hrazeno pro družstva (12 členů + 1 doprovod), které mají dojezdovou vzdálenost nad 200 km. Místo bude upřesněno. Ubytování bude možné od 14 hod. S předstihem se vedoucí družstev dozví, v kterém z hotelu budou ubytováni.

Další informace

Omezení startu

Člen družstva může startovat ve 2 disciplínách a štafetě. V disciplíně 60 m mohou startovat 3 členové družstva, ale bodují pouze 2 nejlepší

závodníci družstva. V ostatních disciplínách startují pouze 2 členové družstva. Každé družstvo smí postavit pouze 1 štafetu.

Týmy tvoří maximálně 12 dívek nebo chlapců + trenér

Doklady pro start

Podmínkou startu je elektronické přihlášení družstva a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje přijmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Dozor nad žáky

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola. Při vážném porušení chování žáků (vulgární vyjadřování, ničení sportoviště, kouření aj) bude celé družstvo vyloučeno ze soutěže.

paticka_SAP