Středočeský pohár smíšených družstev mládeže

SP mládeže
skas logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

8.12.2018

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Martin Svoboda
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš
Řídící soutěže družstev Mgr. Antonín Morávek 732107017
Časomíru zajišťuje p. Fišera - Třebíč

Startují

ročníky 1999 - 2005
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1999 - 2005
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Startují:

 • Smíšená družstva mládeže (včetně žactva) – roč. nar. 2005-1999 v rozsahu závodění věkové kategorie.
 • 1 družstvo = 10 chlapců + 10 dívek, oddíl může přihlásit maximálně 2 družstva.
 • 1 závodník = maximálně 3 disciplíny (2+štafeta, nebo 3 individuální).
 • Mladší závodníci nemohou závodit ani mimo bodování.

Pozn.:

 • Závodníci na 60m. př. a ve vrhu koulí závodí v rozsahu své věkové kategorie, tzn. např. junioři koule 6kg, dorost 5kg a žáci 4kg. Překážky budou upravené o mezery a výšku podle jednotlivé věkové kategorie, bodové hodnocení bude podle dosažených výkonů.
 • Ročník 2005 startuje v rozsahu staršího žactva.

Soutěže

Dorostenci 60 m př., koule 5kg
Dorostenky 60 m př., koule 3kg
Juniorky 60 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Junioři 60 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 6kg
Žáci 60 m př., koule 4kg
Žákyně 60 m př.

Technická ustanovení

Hodnocení: boduje prvních 10 závodníků (ic) v každé disciplíně systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod.  Body družstva jsou dány součtem všech členů chlapců i dívek. Závodníci a závodnice starších kategorií (pouze SKAS) mohou startovat mimo bodování!!!

Disciplíny: 60m, 300m, 1000m, 60m př. výška, tyč, dálka, koule, smíšená štafeta 4x200m 2 muži + 2 ženy (složení úseků libovolné)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v atletické hale od 08:30 h. Prezentace a případné škrty provádějí oddíly do 09:00 h.

Startovné

Startovné:

 • Družstva ze Středočeského kraje = 600,- Kč
 • Družstva mimo Středočeský kraj = 1.500,- Kč.
 • Závodníkům mládežnických kategorií ze Středočeského kraje bude povolen start mimo bodování po zaplacení startovného 30,- Kč (platí pro závodníky, kteří nemají družstvo).
 • Závodníkům mládežnických kategorií z jiných krajů může být povolen start mimo bodování po zaplacení startovného 100,- Kč (platí pro závodníky, kteří nemají družstvo).
 • Startovné bude vybíráno v závodní kanceláři při prezentaci.

Přihlášky

Přihlášky:

 • Přes internet na www.atletika.cz do čtvrtka 6.12.2018 18:00, škrty v den konání do 09.00 hod.  
 • V přihlášce uvádějte u všech závodníků kategorii JUNIOŘI resp. JUNIORKY. Pouze u závodů na 60 m překážek a vrhu koulí uveďte kategorii odpovídající věku daného závodníka/ce.
 • Přihlašuje-li oddíl dvě družstva, musí v přihlášce u každého závodníka/ce a každé jeho/její disciplíny uvést, zda-li se jedná o družstvo A či B.
 • Přihlášky štafet na místě v závodní kanceláři.

Výsledky

Odměny: První tři družstva obdrží poháry a medaile.

Časový pořad

sobota, 8.12.2018

Čas Disciplíny
09:30 60 m Jři Rozběh tyč Jky tyč Jři dálka Jky koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři
09:45 60 m Jky Rozběh
10:00 60 m př. Jři Běh 60 m př. Dci Běh 60 m př. Žci Běh
10:15 60 m př. Jky Běh 60 m př. Dky Běh 60 m př. Žky Běh
10:30 60 m Jři Finále
10:35 60 m Jky Finále výška Jři
11:00 1000 m Jři Běh koule 3kg Dky koule 4kg Jky
11:20 1000 m Jky Běh dálka Jři
11:40 300 m Jři Běh výška Jky
12:00 300 m Jky Běh
12:30 smíšená štafeta 4x200 m (2 M + 2 Ž)
13:00 vyhlášení