Halové klubové přebory staršího žactva, mužů a žen

logo M

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

4.1.2019

Místo

Brno-Nový Lískovec (Brno, Oblá 51c, vstup je vchodem v přízemí, příchod přes dětské hřiště)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Proch Jiří 777136914 jiriproch0@gmail.com
Hlavní rozhodčí Lubomír Křivánek
Časomíru zajišťuje Marčík Petr 606266551 marcikp@seznam.cz
Výsledky zpracoval Marčík Petr

Startují

ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Muži 60 m, dálka, chůze 1000m
Ženy 60 m, dálka, chůze 1000m
Žáci 60 m, 800 m, dálka, chůze 1000m
Žákyně 60 m, 800 m, dálka, chůze 1000m

Technická ustanovení

 • na 60 m z rozběhů postoupí první čtyři závodníci podle časů do finále A a B
 • startuje se z bloků a jsou povoleny tretry
 • časy v běhu na 60 m budou měřeny elektronickou časomírou
 • 800 m se běží přímo na čas
 • v dálce budou tři pokusy pro všechny, ze kterých se stanoví celkové pořadí
 • pořadetel si vyhrazuje právo upravit časový pořad v závislosti na počtu startujících
 • začátek první disciplíny je v 16,00 hod.
 • závod v chůzi začne v 18,00 hod.
 • předpokládané ukončení závodů včetně vyhlášení vítězů bude do 18,30 hod.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

je otevřena v den závodu od 15,00 do 15,45 hodin u vstupu do tunelu.

Startovné

 • 50,- Kč za osobu
 • první tři závoníci v kategorii staršího žactva obdrží diplom a medaili
 • první tři závodníci v kategorii mužů a žen obdrží věcné ceny

Přihlášky

podávají oddíly a jednotlivci na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.12.2018 do 2.1.2019. Platí pro registrované i neregistrované.

Šatny

jsou k dispozici u vchodu do tunelu, případně v prostorách Fitka Kameňák v přízemí budovy. WC tamtéž.

 

Zdravotní služba

je zajištěna. Závodníci a závodnice startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků

Časový pořad

pátek, 4.1.2019

Čas Disciplíny
00:00 60 m M 60 m Ž 60 m Žci 60 m Žky 800 m Žci 800 m Žky dálka Ž dálka M dálka Žky dálka Žci
18:00 chůze 1000m M chůze 1000m Žci
18:15 chůze 1000m Ž chůze 1000m Žky

Další informace

NEZAPOMEŇTE SI VZÍT PŘEZUVKY !!

Platí pro všechny účastníky včetně doprovodu.

logo-MJB-navrh6b