Vánoční dětská hala

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl JAC Brno

Datum

16.12.2018

Místo

Brno - ZŠ Horníkova

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 2009 - 2015
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2006 - 2008

Závod je určen pro děti z oddílů JAC a BYAC Brno a Agentury Čiba Sport Athletic od předškoláků až po děti z pátých tříd.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Na místě v době prezentrace.

Časový pořad

neděle, 16.12.2018

Čas Disciplíny
08:45 Prezentace předškolních dětí
10:30 Prezentace dětí z 1. a 2. tříd
12:30 Prezentace dětí z 3. až 5. tříd