Halový víceboj družstev žactva - KP LKAS 4-členných družstev předžactva a mladšího žactva 2019.

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

1.2.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala v areálu Střelnice.)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Karel Šebelka 725338777 karelsebelka@seznam.cz
Technický delegát Mgr.Petr Jeřábek 608280509 p.jer@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr.Vít Zákoucký 723239500 vzakoucky@volny.cz
Hlavní rozhodčí František Párys
Lékař Petr Jenka
Časomíru zajišťuje František Párys 732746808 frant.parys@post.cz
Výsledky zpracoval Karel Šebelka 725338777 karelsebelka@seznam.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Čtyřčlenná družstva předžactva (ročník nar. 2008 až 2011) v trojboji + štafetě  (družstvo může mít 5 členů, jeden náhradník) hoši a dívky zvlášť

Čtyřčlenná družstva mladšího žactva (ročník nar. 2006 až 2007) v trojboji + štafetě (družstvo může mít 5 členů, jeden náhradník) hoši a dívky zvlášť

V případě smíšeného družstva startuje toto družstvo v kategorii chlapců.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, 4x150 m, dálka, plný míč 1kg, trojboj
Atletická přípravka-dívky 50 m, 4x150 m, dálka, plný míč 1kg, trojboj
Ml. žáci 60 m, 4x150 m, dálka, koule 3kg, trojboj
Ml. žákyně 60 m, 4x150 m, dálka, koule 2kg, trojboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář č.1 je otevřena v hale od 8:30 hodin v den závodu 1.února 2019.

Startovné

Startovné za družstvo (4- nebo 5-členné) 400,- (čtyřista) Kč. Družstvo mimo LKAS a KP startovné 600,- Kč (šestset) Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly u registrovaných závodníků jako jednotlivce do víceboje, z kterých se vytvoří v den závodu jednotlivá družstva,  na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.1.2019 do 31.1.2019 20:00 hod.

Neregistrované předžactvo přihlásit do 31.1.2019 do 20:00 na emailovou adresu  atletika.lib@volny.cz , rovněž do víceboje.

Jednotlivá družstva se přihlašují v závodní kanceláři č.1 v den závodu do 9:30 hod na startovací karty, kde dostanou své pořadové číslo své kategorie, podle kterých budou nastupovat do jednotlivých disciplín. Např. 60 ml.žáci : 1.běh družstva 1 a 2, 2.běh družstva 3 a 4, atd. To samé v technických disciplínách.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale.

Výsledky

Před závěrečnou štafetou 4 x 150 m budou družstva seznámena s průběžným bodovým stavem, a podle toho budou nasazena do jednotlivých běhů. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje Vodní záchranná služba Petr Jenka Liberec, stanoviště u závodní kanceláře č.2

Časový pořad

pátek, 1.2.2019

Čas Disciplíny
09:30 Podle počtu přihlášených závodníků může dojít k posunům v časovém pořadu
09:32 trojboj Žcm
09:35 trojboj EleZ
09:40 trojboj EleH
09:45 trojboj Žkm
10:00 60 m Žcm Běh 1 dálka EleZ 1 dálka EleZ 2 plný míč 1kg EleH 1 plný míč 1kg EleH 2
10:20 60 m Žkm Běh 1
10:40 50 m EleH Běh 1 koule 3kg Žcm 1
11:00 50 m EleZ Běh 1 dálka Žkm 1 dálka Žkm 2
11:15 plný míč 1kg EleZ 1 plný míč 1kg EleZ 2
11:30 dálka EleH 1 dálka EleH 2 koule 2kg Žkm 1
12:15 4x150 m EleZ Běh 1 dálka Žcm 1 dálka Žcm 2
12:30 4x150 m Žkm Běh 1
12:45 4x150 m EleH Běh 1
13:00 4x150 m Žcm Běh 1
13:30 Vyhlášení vítězů a KP - průběžně podle dokončených kategorií

Další informace

AKCE JE PODPOROVÁNA SPORTOVNÍM FONDEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC