Meziměstské utkání mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Moravskoslezský atletický svaz

Datum

10.3.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Ostrava (Ostrava – Atletická hala Ostrava-Vítkovice, Starobělská 1392/74.))

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Černý Vladimír
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
V každé disciplíně startují za družstvo 2 závodníci(ce), jeden závodník(ce) může startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách, jeden závodník(ce) může startovat pouze v jednom závodě na tratích delších než 300m.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 11,00 hod do ukončení závodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 4. březana do pátku 8. března 2019 do 20.00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a v prostorách atletické haly a budou označeny. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu u hlavního vchodu do haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 10.3.2019

Čas Disciplíny
12:45 Slavnostní zahájení
13:00 60 m př. Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm
13:15 60 m př. Žcm
13:30 60 m Žkm
13:45 60 m Žcm
14:00 300 m Žkm
14:15 300 m Žcm dálka Žkm koule 3kg Žcm
14:30 800 m Žkm výška Žkm výška Žcm
14:45 1500 m Žcm
15:00 150 m Žkm
15:15 150 m Žcm
15:30 4 x 200 m mix
15:45 Slavnostní vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v atletické hale a v hotelu Puls.

Další informace

Hodnocení: Vkaždé disciplíně bodují za družstvo 2 nejlepší závodníci(ce). Bodování 8-7-6-5-4-3-2-1.

Porada vedoucích se uskuteční v 11,45 hod v hale v prostoru VIP.

Slavnostní zahájení proběhne ve 12.45 hod. a zakončení s vyhlášením celkových výsledků v 15.45 hod.

Informace technického delegáta k meziměstskému utkání mladšího žactva Bratislava-Brno-Praha-Ostrava  10.3.2019
Přihlášky jednotlivých měst proveďte přes web ČAS/Přihláška bez registrace. V okně klub uveďte velkými písmeny BRNO, nebo BRATISLAVA, nebo PRAHA, nebo OSTRAVA. Dále uveďte výkon, celé datum narození.
 
Technický delegát Vladimír Černý