Silvestrovské kolínské házení

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

31.12.2018

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Sklenář
Hlavní rozhodčí Tomáš Prajsner

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 1930 - 2004

Mládežnické a veteránské kategorie mohou startovat se svými vahami náčiní.

 

Soutěže

Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Dobrovolné

Přihlášky

Online na www.throw.cz do 30.12. 2018 do 24:00 hod. nebo na místě nejpozději 30 minut před začátkem disciplíny

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je možné v areálu stadiónu. PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOHLEDU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu na označeném místě. Měření certifikovanou sadou bude zajištěno.

Svolavatelna

Prezentace vždy 20 min. před zahájením soutěže u disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadiónu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na www.throw.cz

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu.

Časový pořad

pondělí, 31.12.2018

Čas Disciplíny
12:00 kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M

Další informace

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO V PŘÍPADĚ VELMI NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK ZÁVOD ZMĚNIT NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ.