Krajské halové přebory mladšího žactva Zlínského a Jihomoravského kraje 2019

fullsizeoutput_c75

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Zlínský krajský atletický svaz a Jihomoravský krajský atletický svaz

Datum

18.1.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Aleš Kocián 775585855 akocian@atletika.cz
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Hlasatel Jiří Proch 777136914 jiriproch0@gmail.com

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

 

Startují pouze členové oddílů Zlínského a Jihomoravského kraje. Závodníci jiných krajů ani přípravky nebudou připuštěni ke startu.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni přihlášení 4 pokusy.

Základní výšky a zvyšování ve výšce bude rozhodnuto na místě dle přihlášených startujících.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 10 hod.

Startovné

Startovné je 100,- za účastníka.

Za závodníky ze Zlínského kraje hradí startovné atletické oddíly/kluby.

Za závodníky z Jihomoravského kraje hradí startovné Jihomoravský krajský atletický svaz.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.1.2019 do 17.1.2019 do 20h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu. 

Ve finálových bězích na 60 m a 60 m přek. se uskuteční zvlášť finále pro Zlínský a Jihomoravský kraj v obou žákovských kategoriích.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 18.1.2019

Čas Disciplíny
10:55 Slavnostní zahájení
11:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:15 60 m př. Žcm Rozběh
11:30 60 m Žkm Rozběh
11:45 60 m Žcm Rozběh
12:05 60 m př. Žkm Finále 1
12:10 60 m př. Žkm Finále 2
12:15 60 m př. Žcm Finále 1
12:20 60 m př. Žcm Finále 2
12:30 Vyhlašování po krajích - I. blok
13:00 60 m Žkm Finále 1 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
13:05 60 m Žkm Finále 2
13:15 60 m Žcm Finále 2
13:20 60 m Žcm Finále 1
13:30 Vyhlašování po krajích - II. blok 
13:45 800 m Žkm
14:00 800 m Žcm
14:15 150 m Žkm
14:35 150 m Žcm
15:00 Vyhlašování po krajích - III. blok 
15:30 Ukončení soutěže

Stravování

Stravování je možnév v bufetu v prostorách atletické haly.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dle počtu nahlášených účastníků časový pořad dne a počet pokusů ve skoku dalekém a vrhu kouli.