Mistrovství Plzeňského kraje předžactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz

Datum

9.3.2019

Místo

Praha - Strahov (Vaníčkova 1230/44, 169 00 Praha 6-Břevnov)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ing. Roman Sladký
Ředitel závodu Mgr. Karolína Prokopová 607279458 Mgr.Prokopova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Martin Nedbal
Technický ředitel Mgr. Jan Kraus
Hlasatel Jan Friš
Lékař Jitka Sutnarová
Hospodář Ing. Jiří Bastl
Časomíru zajišťuje Pavel Průša

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, 60 m př., dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 600 m, 60 m př., dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, 60 m př., dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 600 m, 60 m př., dálka, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Všechny běhy se poběží přímo jako finálové a to bez startovních bloků! Překážky budou molitanové (výška 50cm). Skok daleký, s rozběhem, odraz bude od čáry a přešlap na posouzení rozhodčích. Závodníci budou mít 3 pokusy v technických disciplínách. Hod medicinbalem bude autovým hodem z vrhačského kruhu. Štafety budou smíšené, libovolný počet děvčat a chlapců, podle kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezentace výprav se uskuteční v hale od 9.00 hodin, při které se uskuteční odhlášky /škrty/ přihlášených a nepřítomných závodníků/-ic/ a uhradí se hospodáři závodu startovné.

Prezentace před disciplínou nejpozději 10 minut. U běhů u startéra, u technických disciplín u vrchníka disciplíny.

Startovné

Startovné pro závodníky/-ce/ bude 50,- Kč za každého závodníka a bude muset být uhrazeno před zahájením závodů a to celkově za celý oddíl-klub. Vedoucí předloží seznam startujících!

Startovné se bude hradit až po odhlášení nepřítomných závodníků/-ic/ /škrtech/.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.2.2019 08:00 do 07.3.2019 20:00. Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel!

 

Starty jsou povoleny pouze ve 3 disciplínách a to včetně štafety!!!

Skok daleký bude omezen na 3 děti v každé kategorii za klub!

 

Kategorie a discipliny pro všechny kategorie:

60m, 600m, 60m př. /molitanové/, 4x200m /smíšené/,

Dálka, hod 1kg medicinbalem obouruč.

Štafety budou oddíly přihlašovány na místě závodu po pokynu hlasatele. 

 

Šatny

Budou zajištěny v objektu haly pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že za věci odložené v šatnách nebude pořadatel ani správa haly ručit.

Výsledky

Vítězové každé věkové kategorie a disciplíny, tj. starší i mladší obdrží mistrovskou medaili „Mistrovství Plzeňského kraje 2019“.

Závodníci/-ce/ na druhém a třetím místě obdrží rovněž medaile.

Medaile se udělí pouze v případě, že se na start dostaví a závod zahájí alespoň tři závodníci/-ce/ ze dvou oddílů-klubů.

Vyhlašování bude probíhat průběžně vždy po skončení jednotlivých disciplín.

Časový pořad

sobota, 9.3.2019

Čas Disciplíny
10:30 60 m EleZm Běh dálka EleH plný míč 1kg EleZ
10:50 60 m EleZ Běh
11:10 60 m EleHm Běh
11:30 60 m EleH Běh dálka EleZ plný míč 1kg EleHm
11:50 60 m př. EleZm Běh
12:05 60 m př. EleZ Běh
12:20 60 m př. EleHm Běh
12:30 60 m př. EleH Běh dálka EleZm plný míč 1kg EleH
13:00 600 m EleZm Běh
13:15 600 m EleZ Běh
13:30 600 m EleHm Běh dálka EleHm plný míč 1kg EleZm
13:45 600 m EleH Běh
14:10 smíšená štafeta 4*200m, Starší
14:30 smíšená štafeta 4*200m, Mladší

Stravování

Bude zajištěno stánkovým prodejem v objektu haly.

Další informace

Časový pořad je informativní.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy, posuny časů jednotlivých disciplín po vyhodnocení konečných přihlášek tak, aby disciplíny plynule navazovaly na sebe a nedocházelo ke zbytečným prodlevám v časovém pořadu.

Dojde-li k úpravám časového pořadu, bude upravený-opravený časový pořad zveřejněn na vývěsní tabuli v hale a všechny změny včas ohlásí hlasatel závodu.

info přihláška