Přebor Libereckého kraje nejmladších žáků a nejmladších žákyň

logo_liaz

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

23.2.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala ve sportovním areálu Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ing. Eva Mikulová
Ředitel závodu Mgr. Marek Zikl
Hlavní rozhodčí Ivan Šembera
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, 4x150 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 4x150 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 50 m, 4x150 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 4x150 m, dálka, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Všichni přihlášení absolvují trojboj (50 m, skok daleký, hod plným míčem).

Časový pořad všech kategorií bude stanoven až v den závodu podle počtu přihlášených závodníků.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v neděli 23. února 2019 od 8:30 do 9:15 hodin, kdy bude ukončena prezentace.

Startovné

Činí 100 Kč za celý trojboj a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 18. do pátku 22. února 2019 do 20:00 hodin.

POZOR - neregistrované nejmladší žactvo je nutné přihlásit pouze v tabulkovém procesoru Excel (nebo jiném) rozdělené do sloupců bez formátování: Disciplína | Příjmení | Jméno | Narozen | Pohlaví | Škola/Klub
Poznámky k údajům: Narozen ve formátu DD.MM.RRRR nebo RRRR
Pohlaví: žák = 1; žákyně = 2
Škola/Klub: přesný název, pod kterým je oddíl registrován

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 23.2.2019

Čas Disciplíny
10:00 50 m EleH 50 m EleHm 50 m EleZ 50 m EleZm dálka EleH dálka EleHm dálka EleZ dálka EleZm plný míč 1kg EleH plný míč 1kg EleHm plný míč 1kg EleZ plný míč 1kg EleZm
12:20 4x150 m EleZm
12:40 4x150 m EleHm
13:00 4x150 m EleZ
13:20 4x150 m EleH

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Upozornění

  1. Vstup do spodní části haly je možný pouze po přezutí!
  2. V průběhu závodů se na ploše mohou zdržovat pouze startující závodníci, rozhodčí a organizátoři závodů. Zájemci o fotografování dostanou od ředitele závodu zapůjčeny fotovesty.