Mistrovství ČR veteránů

logo_liaz

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

9.3.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala ve sportovním areálu Střelnice)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Helena Fanturová
Technický delegát Karel Šebelka
Ředitel závodu Michal Preisler
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Lékař Olga Brabcová

Startují

ročníky 0 - 1984
ročníky 0 - 1984

Startují muži a ženy od 35 let. Výsledky budou přepočteny dle jednoročních koeficientů WMA. Pro určení koeficientu rozhoduje věk k 9. březnu 2019. 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pravidel WMA a tohoto rozpisu.
Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost.
Hala má umělý povrch, dráha 300 m, max. délka hřebů 6 mm.
Všechny běhy a chůze se konají jako finále.
Základní výšky ve skoku vysokém - skupina A 138 cm, skupina B 98 cm, zvyšování po 4 cm.
Základní výška ve skoku o tyči dle dohody se závodníky na místě.

Disciplíny: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 3 000 m chůze, 60 m překážek, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, břemeno, 4 x 150 m

Prezentace v hale do 9:00 do 12:00 hodin, později nelze!

Dlouhé vrhy se uskuteční jen v případě příznivého počasí na 4 pokusy v "Srnčím dole". Upřesněno bude 6 . března na stránkách pořádajícího oddílu www.atletikajbc.cz.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Předem přihlášení členové SV 100 Kč za první disciplínu, 50 Kč za druhou a třetí. Nelze více než 3 disciplíny. Přihláška na místě znamená dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Do 6. března 2019 do 24 hodin - elektronicky přes webový formulář na adresu mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu RNDr. Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4.

Uveďte údaje: jméno a příjmení, celé datum narození, kategorie, adresa, email, telefon, oddíl, max. 3 disciplíny a odhadované výkony, výškaři a tyčkaři uvedou skupinu.

Výdej startovních čísel

Budou vydávána 20  minut před staretm běhů nad 400 m.

Rozcvičování

V hale při maximálním respektování probíhajících soutěží nebo podle počasí venku na dráze.

Šatny

Jsou k dispozici v hale - 1. poschodí ženy, 2. poschodí muži. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Výsledky

Budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

Stravování

V průběhu závodů v bufetu na balkonu.

Další informace

Vyhodnocení
První tři závodníci v disciplíně v kategoriích 35 - 59 let a 60+ obdrží diplom s medailí.

Vyhlašování výsledků
1. blok ve 14:00 hodin v hale, 2. blok v 15:00 hodin v hale, 3. blok a vyhlášení veterána/veteránky roku 2018 v 17:30 hodin v restauraci Střelnice, možnost objednání večeře.

CP