Velikonoční hala žactva

logo_liaz

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

16.3.2019

Místo

Jablonec nad Nisou (atletická hala ve sportovním areálu Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ing. Eva Mikulová
Ředitel závodu Martin Michalský
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009

Není možný žádný start závodníků starších ročníku 2004.
Není možný start nejmladšího žactva mladších ročníku 2012.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m
Atletická minipřípravka-hoši 50 m
Atletická přípravka-dívky 50 m
Atletická minipřípravka-dívky 50 m
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., dálka
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., dálka
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, koule 3kg

Technická ustanovení

Nejmladší žactvo - skok do dálky a hod plným míčem se uskuteční podle pokynů technického delegáta
Skok do dálky - odraz z pásma 1 m, každý bude mít 3 pokusy
Plný míč - bez skušebního pokusu, každý bude mít 4 pokusy

Základní výšky starší žáci - výška 135 cm, tyč 220 cm, starší žákyně - výška 125 cm, tyč 180 cm

Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v sobotu 16. března 2019 od 8:30.

Startovné

Činí 100 Kč za disciplinu, nejmladší žactvo 150 Kč za celý trojboj. Startovné je třeba zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři.
Dodatečné přihlášky na místě znamenají dvojnásobné startovné - 200 Kč za disciplínu a 300 Kč za trojboj

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 8. do čtvrtka 14. března 2019 do 24:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 16.3.2019

Čas Disciplíny
09:30 50 m EleZm Běh
10:10 50 m EleZ Běh
10:50 50 m EleHm Běh
11:30 50 m EleH Běh
13:30 60 m př. Žkm Běh tyč Žci tyč Žky
13:40 60 m př. Žcm Běh
13:50 60 m př. Žky Běh
14:00 60 m př. Žci Běh výška Žci dálka Žkm koule 4kg Žci
14:10 60 m Žkm Běh
14:30 60 m Žky Běh
14:50 60 m Žcm Běh
15:10 60 m Žci Běh výška Žky koule 3kg Žky
15:30 300 m Žkm Běh dálka Žcm
15:50 300 m Žky Běh
16:10 300 m Žcm Běh
16:30 300 m Žci Běh
16:50 800 m Žkm Běh
16:55 800 m Žky Běh
17:00 800 m Žcm Běh
17:05 800 m Žci Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Upozornění

  1. Časový pořad je pouze orientační, v závislosti na počtu závodníků se může změnit; bude však zachováno pořadí disciplín.
  2. Vstup do spodní části haly je možný pouze po přezutí!
  3. V průběhu závodů se na ploše mohou zdržovat pouze startující závodníci, rozhodčí a organizátoři závodů. Zájemci o fotografování dostanou od ředitele závodu zapůjčeny fotovesty.