Meziokresní přebory přípravek a žactva ve skoku dalekém

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slezan Opava, z.s.

Datum

16.1.2019

Místo

Opava (Boženy Němcové, Tělocvična Tyršův stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Mařádek 775228404 maradek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Hertel
Technický ředitel Zbyněk Tesař

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši dálka
Atletická minipřípravka-hoši dálka
Atletická přípravka-dívky dálka
Atletická minipřípravka-dívky dálka
Žáci dálka
Ml. žáci dálka
Ml. žákyně dálka
Žákyně dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné je 30,- Kč za start, platí se na místě v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.1 do 15.1. do 12.00 na webu čas nebo na mail: maradek@seznam.cz.

Časový pořad

středa, 16.1.2019

Čas Disciplíny
16:20 dálka EleHm dálka EleH
16:50 dálka EleZm dálka EleZ
17:20 dálka Žky dálka Žkm
17:40 dálka Žci dálka Žcm