Mistrovství ČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

header
logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

30.3.2019

Místo

Mladá Boleslav (Štěpánka 28/3, Mladá Boleslav - LTC lesopark Štěpánka)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Dinga Libor
Delegát ČAS Veverka Ondřej
Technický delegát Fischerová Iva
Ředitel závodu Koudelka Vladimír atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Vložený závod (ročník narození 2008-2011) - 0,5 km
Mladší žáci, mladší žákyně - 2 km
Starší žáci, starší žákyně, dorostenky - 3 km
Dorostenci - 4 km

Trať tvoří okruh o délce 1 km vedený po loukách a lesních cestách, převýšení okruhu je 10 metrů.

mapa trasy

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 29. března 2019 od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu 30. března 2019 od 08.00 hodin v tenisovém areále LTC. Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 30. března 2019, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 18. do úterý 26. března 2019, uzávěrka přihlášek je v úterý 26. března 2019 ve 24.00 hodin.

Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

Přípravky (ročníky 2008-2011) lze přihlašovat pouze elektronicky na adresu: atletikamb@volny.cz. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek ve 24.00 hodin.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej čísel a čipů bude probíhat v pátek 29. března 2019 od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu 30. března 2019 od 08.00 hodin v závodní kanceláři v budově LTC Mladá Boleslav. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní trať.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru startu a cíle ve stanu označeném Svolavatelna nejpozději 15 minut před startem své kategorie. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově LTC Mladá Boleslav.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů určuje technický delegát.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v LTC Mladá Boleslav.

Zdravotní služba

Zdravoní služba bude v prostoru startu a cíle.

Časový pořad

sobota, 30.3.2019

Čas Disciplíny
11:00 Přespolní běh Žkm
11:20 Přespolní běh Žcm
11:35 Vyhlášení vítězů mladší žactvo
11:45 Vložený závod děvčat, ročník narození 2008–2011
11:50 Vložený závod chlapců, ročník narození 2008–2011
12:00 Slavnostní zahájení
12:20 Přespolní běh Žky
12:35 Vyhlášení vítězů mladší přípravek
12:45 Přespolní běh Žci
13:10 Přespolní běh Dky
13:35 Přespolní běh Dci
14:15 Vyhlášení vítězů

Možnosti ubytování


Hotel Zimní stadion

Adresa Hotel Zimní stadion
Web http://www.hotelzimnistadion.cz/cs/uvod
Telefon +420 725 054 752
Email recepce.hotel@kait.cz
Poznámka


Hotel Trumf

Adresa Hotel Trumf
Web http://www.hoteltrumf.cz/index.php/cz/
Telefon + 420 326 722 813
Email recepce@hoteltrumf.cz
Poznámka


Domov Mládeže

Adresa Domov Mládeže
Web
Telefon
Email kis@odbskmb.cz
Poznámka

Parkování

Parkování bude u zimního stadionu.

footer