Atletické závody přípravek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Datum

28.4.2019

Místo

Zruč nad Sázavou (Sportovní areál za Základní školou)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zdeněk Svoboda 702091299 svoboda1@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jan Vondráček
Technický ředitel Lukáš Gabko 730807603 Lukas.Gabko@gmail.com
Lékař Zdeněk Jelínek
Výsledky zpracoval Lukáš Gabko 730 807 603 Lukas.Gabko@gmail.com

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 4x60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 4x60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 4x60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 4x60 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Závodníci budou rozděleni do jednotlivých kategorií a bude jim přidělen doprovod, který s nimi budou po celou dobu závodů. Závodníci se budou hlásit u svého doprovodu v době od 09:00 do 09:15 na travnaté ploše před atletickým oválem.

Skok daleký u ročníků 2008 a 2009 z prkna, 2010 a 2011 z místa odrazu ve vymezeném pásmu 1 metr.

Přesný časový harmonogram bude k dispozici v zavodní kanceláři a zároveň bude zaslán emailem na jednotlivé oddíly.

Seznamy na smíšené štafety budou vyplněny na místě do připravených formulářů.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08:00 hodin v prostorách vestibulu Sportovní haly.

V den závodu dostanou zodpovědní vedoucí oddílů, trenéři či určená osoba seznam všech závodníků za celý oddíl, který na místě potvrdí či vyškrtnou chybějící atlety. Výměna možná pouze závodník za závodníka. Kapacita omezena na 160 závodníků. 

Startovné

Bez startovného.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 08.04.2019 do 27.04.2019 10:00.

Neregistrovaní závodníci budou do startovních listin doplněni po domluvě s Technickým ředitelem.

 

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž společné rozvičení proběhne v jednotlivých skupinách v době od 09:15 do 09:30.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách Sportovní haly.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude k dispozici zdravotník.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno ve Zručském dvoře, včetně možnosti parkování pro autobusy.