Testovací závody mladšího a staršího žactva

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

27.1.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Pavel
Technický ředitel Vladimír Bartůněk
Časomíru zajišťuje David Bohmann
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Startují pouze členové oddílu AK Škoda Plzeň.

Soutěže

Žáci 60 m, 60 m př., dálka
Ml. žáci 60 m, 60 m př., dálka
Ml. žákyně 60 m, 60 m př., dálka
Žákyně 60 m, 60 m př., dálka

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 27.1. od 8.00 hodin v prostorách vstupní haly.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 19.1. do 25.1. 23:59

Rozcvičování

Vzhledem k velikosti prostor bude v tunelu v omezené míře, popřípadě na venkovním stadionu

Šatny

Šatny budou v tribuně stadionu, budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit. 

Pro závodníky jsou určeny šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách vstupu do tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách vstupu do tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostorách vstupu do tunelu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

neděle, 27.1.2019

Čas Disciplíny
09:00 60 m př. Žkm Běh dálka Žcm
09:30 60 m Žkm Běh
10:00 60 m př. Žcm Běh dálka Žkm
10:30 60 m Žcm Běh
11:30 60 m př. Žky Běh dálka Žci
12:00 60 m Žky Běh
12:30 60 m př. Žci Běh dálka Žky
13:00 60 m Žci Běh
paticka