Oddílové víceboje mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

16.5.2019

Místo

Nové Město nad Metují (28. října 943, 54901 Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Aleš Žďárský 739185700 ales@sportklub.cz
Lékař ČČK Nové Město nad Metují
Časomíru zajišťuje SK NMNM systém LYNX

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Bude umožněn start závodníků a závodnic ročníku narození 2008.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket

Technická ustanovení

 
Soutěží se podle pravidel atletiky, dle ustanovení o vícebojích mladšího žactva (pořadí disciplín)!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve stanu v prostoru cíle. Prezentaci provádějí trenéři a vedoucí od 14.00 do 15.00 hodin.

Startovné

100,- Kč za osobu a celý víceboj se hradí u ekonomky SK v kanceláři správní budovy od 14.00 do 15.15 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2019 do 15.5.2019 12:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na náspu nad atletickou dráhou a na fotbalové ploše s umělým povrchem. Před zahájením disciplín budou sektory a dráha pro závodníky otevřeny vždy 20 minut před zahájením disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve správní budově SK v bezprostřední blízkosti atletického stadionu. Slouží pouze k převlečení, za odložené věci v šatnách pořadatel neručí.

Zdravotní služba

Zdravotní dozor zajišťují zdravotníci ZO ČČK Nové Město nad Metují a VZS.

Časový pořad

čtvrtek, 16.5.2019

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žkm Finále
15:40 60 m př. Žcm Finále kriket Žkm Finále
16:20 60 m Žkm Finále kriket Žcm Finále
16:50 dálka Žkm Finále
17:00 60 m Žcm Finále
17:30 dálka Žcm Finále
17:40 800 m Žkm Finále
18:20 800 m Žcm Finále

Další informace

Časový pořad může s ohledem na počet přihlášených doznat změn. O případných změnách budou závodníci a trenéři informování rozhlasem.