Krajské přebory družstev ml. žatva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

23.5.2019

Místo

Nové Město nad Metují (28. října 943; 54901 Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Aleš Žďárský 739185700 ales@sportklub.cz
Hlavní rozhodčí Věra Šnajdrová
Řídící soutěže družstev ing. Ondřej Veverka 737321851 veverkao@centrum.cz
Lékař ČČK Nové Město nad Metují
Časomíru zajišťuje Lynx Team SK NMNM
Výsledky zpracoval Lynx Team SK NMNM

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

V soutěži mohou nastoupit i žáci a žákyně přípravek - pouze ročníky 2008!!

 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Do soutěže krajského přeboru jednotlivců jsou zařazeny disciplíny: 60m, oštěp, 800m.

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kavárně SK v den závodu od 14.15 hodin. Vedoucí družstev provádějí pouze škrty v přihláškách.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.5. do 22.5. 20:00.

Neregistrovaní závodníci a závodníci startující pouze ve vypsaných disciplinách v KP jednotlivců zasílají přihlášky emailem na veverkao@centrum.cz do 20.5..2019 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozech nad atletickou dráhou a na fotbalové ploše s umělým povrchem, sousedící s atletickým areálem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tehnické budově u fotbalové plochy s umělým povrchem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově SK a slouží pouze k převlékání. Za odložené věci pořadatel neručí.

Časový pořad

čtvrtek, 23.5.2019

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žkm výška Žcm koule 2kg Žkm
15:45 60 m př. Žcm
15:55 60 m Žkm Rozběh
16:10 60 m Žcm Rozběh výška Žkm koule 3kg Žcm
16:30 800 m Žkm
16:40 800 m Žcm dálka Žcm oštěp 400g Žkm
17:00 60 m Žkm Finále
17:10 60 m Žcm Finále
17:25 oštěp 500g Žcm
17:30 300 m Žkm
17:45 300 m Žcm dálka Žkm
18:15 4x60 m Žcm
18:30 4x60 m Žkm
18:45 Vyhlášení KP jednotlivců

Další informace