Krajský přebor juniorů a dorostu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

31.8.2019

Místo

Nové Město nad Metují (28. října 943; 54901 Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Aleš Žďárský 739185700 ales@sportklub.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Lékař ČČK Nové Město nad Metují
Časomíru zajišťuje Lynx Team SK NMNM

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 200 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, chůze 3000m
Dorostenky 200 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, chůze 3000m
Juniorky 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, chůze 3000m
Junioři 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce, vzdálenost odrazové desky u trojskoku-  viz Rozpis atletických soutěží 2019
Soutěží se podle pravidel atletiky a článků z Rozpisu atletických soutěží 2019

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v areálu SK ve stanu umístěném v sousedství sportovní haly. Zahájení prezentace 8.30 - provádění škrtů v přihláškách. Porada vedoucích družstev 9.15

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.8.do 30.8.2019 18.00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v okolí stadionu na náspu se škvárovým povrchem nebo na fotbalovém hřišti s umělým povrchem Zkušební pokusy v technických disciplínách vždy 15 minut před zahájením disciplíny. Rozcvičování řídí rozhodčí sektoru.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením programu utkání předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v technické budově SK (označeno).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově SK a technické budově u fotbalové plochy s umělým povrchem (označeno). Šatny pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Časový pořad

sobota, 31.8.2019

Čas Disciplíny
09:15 chůze 3000m Jky Finále chůze 3000m Dky Finále
09:35 chůze 3000m Jři Finále chůze 3000m Dci Finále
10:00 3000 m Jři Finále 3000 m Dci Finále výška Jky Finále koule 5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
10:20 3000 m Jky Finále 3000 m Dky Finále
10:40 200 m Jři Finále koule 3kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále
10:50 200 m Dci Finále výška Dci Finále
11:00 200 m Jky Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
11:10 200 m Dky Finále
11:30 800 m Jři Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále
11:40 800 m Dci Finále výška Jři Finále
11:50 800 m Jky Finále
12:00 800 m Dky Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále
12:15 400 m př. Jři Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Dky Finále
12:25 výška Dky Finále
12:30 400 m př. Jky Finále
12:45 300 m př. Dci Finále
13:00 300 m př. Dky Finále
13:15 4x100 m Jři Finále
13:25 4x100 m Dci Finále
13:35 4x100 m Jky Finále
13:45 4x100 m Dky Finále

Další informace

V případě nízkého počtu přihlášených závodníků na 3000m chůze, mohou být kategorie spojeny do jednoho závodu se startem v 9:30 hodin. Časový pořad může být dle počtu zúčastněných závodníků mírně upravován. O změnách budou účastníci utkání informování rozhlasem na stadionu.