Krajského přebory staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují, Projekt je spolufinancován z Dotačního programu Královéhradeckého kraje

Datum

7.9.2019

Místo

Nové Město nad Metují (28. října 943, 549 01 Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Aleš Žďárský 739185700 ales@sportklub.cz
Řídící soutěže družstev Jaroslav Němec 723255354 jnemec@atletika.cz
Lékař ČČK Nové Město nad Metují
Časomíru zajišťuje Lynx Team K NMNM
Výsledky zpracoval Lynx Team K NMNM

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 3000 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Rozsah disciplín:

Žákyně 60m, 150m, 800m,200m př., výška, tyč, dálka, koule, disk, 4x60m, 

Žáci 60m, 150m, 800m,3000m, 200m př., výška, tyč, dálka, koule, disk, 4x60m

Disciplíny 150m, dálka, koule, 3000m žáci, 4x60m - jsou vyhlášeny jako KP jednotlivců

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v areálu SK od 8.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.8. do 6.9. 2019 20:00 hodin.

Závodníci jejichž oddíl nesoutěží v KPD jsou přihlašováni do KP jednotlivců e-mailem na adresu: jnemec@atletika.cz.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí mezi 8.30 - 9.30  předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v technické budově SK u fotbalové plochy s umělým povrchem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově SK, slouží pouze po převlékání. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodu bude přítomen zdravotník ČČK Nové Město nad Metují.

Časový pořad

sobota, 7.9.2019

Čas Disciplíny
09:30 výška Žky tyč Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
10:00 200 m př. Žky
10:15 200 m př. Žci výška Žci
10:30 60 m Žky Rozběh koule 3kg Žky disk 1kg Žci
10:45 60 m Žci Rozběh
11:00 800 m Žky tyč Žky dálka Žky
11:15 800 m Žci
11:30 60 m Žci Finále
11:45 60 m Žky Finále
12:00 3000 m Žci
12:15 dálka Žci
12:45 150 m Žky
13:05 150 m Žci
13:25 4x60 m Žky
13:40 4x60 m Žci