Štafetový pohár - okresní kolo Náchod

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

17.4.2019

Místo

Nové Město nad Metují (28. října 943, 549 01 Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Aleš Žďárský 739185700 ales@sportklub.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Lékař ČČK Nové Město nad Metují
Časomíru zajišťuje LYNX Team SK NMNM

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kavárně na stadionu od 8.30 hodin do 9.30 hodin. Porada vedoucích družstev v 9.45.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 20.2. do 15.4. 2019 do 20:00hod. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v v areálu SK, slouží pouze pro převlékání. Za odložené věci pořadatel neručí. 

Zdravotní služba

Zdravotník ČČK bude přítomen na tribuně na označeném místě.

Časový pořad

středa, 17.4.2019

Čas Disciplíny
10:10 8 x 100 m 1-3 sm
10:15 Doprovodný program
10:45 8 x 100 m 4-5 sm
11:30 8x200 mA 1-5 sm
11:45 8x200 mB 1-5 sm
propozice_paticka_SP