Štafetový pohár - okresní kolo Jindřichův Hradec

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

25.4.2019

Místo

Jindřichův Hradec (atletický stadion, Jáchymova 736, Jindřichův Hraec)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr Petr Voldán

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Systém soutěže:

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8x200 m se započítává rychlejší štafeta (A nebo B). Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Ve skoku a hodu se vyhlašují v každé kategorii soutěžící na 1. místě. Do celkového hodnocení se tyto disciplíny nezapočítávají.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu 25. dubna 2019 od 7,45 hodin na stadionu.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 28.3. do 20.4.2019.

Pro lepší organizaci bude dobré zaslat přihlášku a soupisku družstva i řediteli soutěže na e-mail  kinstota@seznam.cz.

Výjimečně bude možné příjmout přihlášku družstva i v den konání soutěže při prezenci.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu.

Časový pořad

čtvrtek, 25.4.2019

Čas Disciplíny
07:45 prezence štafet
08:30 porada vedoucích
08:45 zahájení
08:50 8 x 100 m 4-5 sm
09:15 8 x 100 m 1-3 sm
09:35 dálka 4-5 zci dálka 4-5 zky medicinbal 1-3 zci medicinbal 1-3 zky
10:00 dálka 1-3 zci dálka 1-3 zky medicinbal 4-5 zci medicinbal 4-5 zky
10:45 8 x 200 m A 1-5 sm
11:20 8 x 200 m B 1-5 sm
12:00 vyhlášení výsledků

Stravování

Na stadionu bude k dispozici bufet.

Další informace

Časový pořad může být na místě upraven dle počtu přihlášených škol.

Ocenění: Všechny školy získají diplom. První tři školy v absolutním pořadí obdrží medaile a poháry. První škola ve štafetách 8x100 m (1.-3. třída), 8x100 m (4.-5. třída) a 8x200 m obdrží medaile.V doplňkových disciplínách  dostanou  soutěžící na 1. místě medaili. Do krajského kola postupuje vítězná škola z okresního kola, případné další školy ze všech okresních kol dle dosaženého času.

 

propozice_paticka_SP