Štafetový pohár - okresní kolo Český Krumlov

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ZŠ Kaplice, Školní 226

Datum

25.4.2019

Místo

Kaplice (ZŠ Kaplice, Školní 226)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Vladimír Kratochvíl 737569507 kratvl@seznam.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009


 

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Doplňkové disciplíny

Z důvodu rozvoje všestrannosti nejmladších atletů zařazujeme soutěž ve skoku dalekém z místa a hodu medicinbalem. Tyto disciplíny vyplní prostor, kdy děti čekají na další start štafetového běhu. Do celkového hodnocení výsledků Štafetového poháru se nezapočítávají.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve vestibulu sportovní haly, kde bude od 8:00 - 8:30 hodin probíhat i prezentace štafet. Vedoucí družstev zde obdrží startovní čísla a další instrukce. 

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS https://www.stafetovypohar.cz/prihlaska do 14:00 hodin 19.4.2019.

Rozcvičování

V 8:40 hodin proběhne společná rozcvička na ploše stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Další informace

ČASOVÝ POŘAD


08:00 Prezentace štafet
08:30 Porada vedoucích
08:40 Společná rozcvička
08:50 Zahájení
09:00 8 x 100 m 1-3 sm
09:30 8 x 100 m 4-5 sm
10:00 hod medicinbalem, skok daleký z místa
11:00 8x200 m A 1-5 sm
11:30 8x200 m B 1-5 sm
12:00 Vyhlášení výsledků

Systém soutěže:          
Časy štafet na 8 x 100 m 1-3 sm, 8 x 100 m 4-5 sm a rychlejší ze štafet na 8x200 m A, 8x200 m B se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.
 Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.
Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Ve skoku a hodu se vyhlašují soutěžící umístění na 1. místě. Do celkového hodnocení se tyto disciplíny nezapočítávají.

Postup:                        
Do krajského kola postupují u krajů, které mají méně než 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol vyšším než 5 jen vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

 

Pozn.: Časový pořad může být na místě upraven dle počtu přihlášených škol.
Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz

propozice_paticka_SP