Štafetový pohár - okresní kolo Písek

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje AŠSK Písek

Datum

30.04.2019

Místo

Písek (U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Jiřina Králíková 777 531 124 hasteji@gmail.com
Technický ředitel Lucie Predajňová 777 339 995 predajnova@ddmpisek.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do 22.4.2019.

Časový pořad

úterý, 30.4.2019

Čas Disciplíny
08:15 Prezentace štafet
08:30 Porada vedoucích
08:45 Prohlídka tratě
08:55 Zahájení
09:00 8x100m 1. - 3. třída
09:30 8x100m 4. - 5. třída
10:00 dálka 4-5 zci dálka 4-5 zky medicinbal 1-3 zci medicinbal 1-3 zky
10:30 dálka 1-3 zci dálka 1-3 zky medicinbal 4-5 zci medicinbal 4-5 zky
11:00 8x200m A 1. - 5. třída 8x200m B 1. - 5. třída
12:10 Vyhlášení výsledků

Další informace

Systém soutěže:          
Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.
U štafety 8x200 m A, 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.
Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Ve skoku a hodu se vyhlašují soutěžící umístěni na 1. místě. Do celkového hodnocení se tyto disciplíny nezapočítávají.

Postup:                        
Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu.
Do krajského kola postupují u krajů, které mají méně než 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol vyšším než 5 jen vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

Odměny:                       
První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, medaile a poháry. První škola ve štafetách 8x100 m (1.-3. třída), 8x100 m (4.-5. třída) a 8x200 m obdrží medaile.       
Každý závodník navíc dostane malý dárek. V doplňkových disciplínách obdrží soutěžící, kteří obsadí 1. místo medaili. 

 

Pozn.: Časový pořad může být na místě upraven dle počtu přihlášených škol.
Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz

propozice_paticka_SP