Štafetový pohár - okresní kolo Prachatice

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Prachatice

Datum

25.4.2019

Místo

Prachatice (Městský stadion v Prachaticích, ul. U Stadionu)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Antonín Pilát 777266766 atletika@topi.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v šatně Atletiky Prachatice (u tenisových kurtů) od 8:20 hodin. 

Zde bude od 8:20 do 8:50 hodin probíhat prezentace štafet a výdej startovních čísel. 

Porada vedoucích družstev proběhne v 9:00 hodin v prostoru před závodní kanceláří.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 11.3. do 21.4.2019.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:20 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo viditelně připevněno.

Časový pořad

čtvrtek, 25.4.2019

Čas Disciplíny
08:20 Prezentace štafet
09:00 Porada vedoucích
09:10 Společná rozcvička
09:20 Zahájení
09:30 8x 100m 1-3 tř., sm.
10:00 8x 100m 4-5 tř., sm.
10:30 dálka 4-5 zci dálka 4-5 zky medicinbal 1-3 zci medicinbal 1-3 zky
11:00 dálka 1-3 zci dálka 1-3 zky medicinbal 4-5 zci medicinbal 4-5 zky
11:30 8x 200m A, sm.
12:00 8x 200m B, sm.
12:45 Vyhlášení výsledků

Další informace

Systém soutěže:

Časy štafet 8x100m 1-3 tř., 8x100m 4-5 tř. a rychlejší z 8x200m A a 8x200m B se sečtou a zvítězí družstvo s nejnižším součtem časů. Při rovnosti časů rozhoduje dosažený čas ve štafetě 8x200m. Při nenastoupení některé ze štafet se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Ve skoku z místa a hodu medicimbalem se vyhlašují soutěžící umístění na 1.místě. Do celkového umístění se tyto disciplíny nezapočítávají.

Postup:

Do krajského kola postupuje přímo vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol budou vybrány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

Odměny:

První tři školy v absolutním pořadí obdrží poháry, medaile a diplomy. Vítězné štafety na 8x100m 1-3tř., 8x100m 4-5tř. a 8x200m obdrží medaile. V doplňkových disciplínách budou odměněni vítězové. 

Pozn.: Časový pořad může být na místě pozměněn např. dle počtu přihlášených škol.

propozice_paticka_SP