Sprint a překážky pro žactvo v Rudné

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

8.5.2019

Místo

Rudná (Masarykova 878/115)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Ředitel závodu Pavel Svoboda 737116152
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Časomíru zajišťuje Průša Pavel
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Žáci 60 m, 100 m př., 4x60 m, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 60 m př., 4x60 m
Ml. žákyně 60 m, 60 m př., 4x60 m
Žákyně 60 m, 100 m př., 4x60 m, koule 3kg

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku a dálku.
Prezentaci závodníků a závodnic bude provádět startér. Štafetový běh na 4 X 60 m ml. žactvo bude v složení 2 dívky a 2 chlapce. Vložení závod ve vrhu kouli pro žactvo bude probíhat na sektoru v severní častí areálu.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 10.30 hod.

Startovné

Za start bude vybíráno 50,- Kč. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  16.04.2019 do 07.05.2019 anebo E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do úterý  7.05.2019 do 20 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem). Přihlásit  se na místě nelze.

Šatny

Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  10.30 hod.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

středa, 8.5.2019

Čas Disciplíny
11:00 60 m př. Žkm Finále
11:15 60 m př. Žcm Finále
11:30 100 m př. Žky Finále
11:45 100 m př. Žci Finále koule 3kg Žky Finále
12:00 60 m EleZ Finále
12:15 koule 4kg Žci Finále
12:20 60 m EleH Finále
12:40 60 m Žkm Finále
12:50 60 m Žcm Finále
13:00 60 m Žky Finále
13:10 60 m Žci Finále
13:20 4x60 m Žkm
13:30 4x60 m Žcm
13:40 4x60 m Žky
13:50 4x60 m Žci

Parkování

Parkování bude zajištěno přímo v areálu stadionu  a na přilehlé komunikaci.

Další informace

VSTUP NA ZÁVODNÍ PLOCHU: Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé a technická četa. Vstup trenérů, rodičů a dalších osob na plochu stadionu se nedoporučuje.

VYHLAŠOVÁNÍ: Bude provedeno v uceleném bloku na konci závodu. Přepokládaný čas vyhlášení: 14.15 -14.30 h. Závodníci v každé kategorie (zvlášť chlapci a dívky)  obsadili  4.-6. místě obdrží  diplom ,  1. -3. místě  obdrží medaile a diplom. Štafetový běhy se vyhlašovat nebudou.

MÍSTO: Atletická dráha Rudná, sportovní areál ZŠ Rudná, Masarykova 878/115, 252 19 Rudná, vchod z ulice V Aleji.