1. kolo KPD mladšího žactva

atletika_jihlava_logo4 logo_kas_vysocina

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

19.5.2019

Místo

Jihlava

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Vratislav Fišera
Ředitel závodu Jiří Švec
Hlavní rozhodčí Ivan Tůma
Řídící soutěže družstev Ondřej Rosa
Lékař Poulová Marie

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Disciplíny
pětiboj (60 př., dálka, 60, míček, 800)
Závodní kancelář
Otevřena od 8.30 hod na stadionu.
Prezentace
Závodník se prezentuje nejpozději 10 minut před zahájením soutěže u startéra nebovrchníka disciplíny.

Rozdělení do skupin

Provede řídící soutěže


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

10.00 60 m př. žky

10.15 60 m př. žci

10.30 dálka žky 2 míček žky 1

10.45 dálka žci 2 míček žci 1

11.30 60 m žky

11.45 60 m žci

12.00 dálka žky 1 míček žky 2

12.15 dálka žci 1 míček žci 2

13.00 800 m žky

13.15 800 m žci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu - 2. patro - tribuna - vchod z levé strany od 8,30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.5. do 17.5. 20:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně pod rozhlasem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotník bude po dobu závodu na tribuně.

Časový pořad

neděle, 19.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm

Stravování

Bufet na stadionu

Parkování

Vedle vrhačského sektoru - směr k ZOO

plán stadionu parkování