Pohár smíšených družstev mladšího žactva

atletika_jihlava_logo4 logo_kas_vysocina

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

8.6.2019

Místo

Jihlava (Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Vratislav Fišera
Technický delegát Ondřej Rosa
Ředitel závodu Bohumír Machovec
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková
Lékař Poulová Marie

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Mix 4x200 m
Ml. žáci 150 m, 800 m, výška, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 150 m, 800 m, výška, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Přihlášky:  Družstvo tvoří maximálně čtyři mladší žáci a čtyři mladší žákyně. Oddíl může postavit více družstev (A,B,...). Každý závodník smí startovat ve dvou disciplínách a štafetě.

Závodní kancelář: Bude otevřena od 8,45 hodin do ukončení závodů. Porada vedoucích se koná v 9 hodin.

Prezentace: 10 minut před začátkem disciplíny u startéra nebo vrchníka disciplíny.

Bodování: Boduje 10 nejlepších závodníků 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Ceny: První tři družstva obdrží poháry a medaile.

Různé: Start jednotlivců mimo soutěž v dané kategorii je povolen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8,30 hodin do ukončení závodů. Porada vedoucích se koná v 9 hodin

Přihlášky

Přihlášky od 3. do 7.6. do 20 hodin přes web ČAS včetně štafet. 

Kontrola náčiní

Závodník smí použít vlastní náčiní pokud bude změřeno a zváženo a připuštěno do závodu. Měření a vážení proběhne od 9:15 do 9:30 před tribunou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově. V šatně nenechávejte cenné věci, šatny se nezamykají.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně pod rozhlasem.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně pod rozhlasem.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně pod rozhlasem, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu závodu na tribuně.

Časový pořad

sobota, 8.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 150 m Žkm výška Žcm
10:15 150 m Žcm oštěp 400g Žkm
10:30 koule 3kg Žcm
11:30 výška Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
12:00 800 m Žkm
12:15 800 m Žcm
13:00 4x200 m Mix

Stravování

V bufetu na stadionu.

Parkování

Na parkovišti směrem k ZOO vedle vrhačské louky.

plán stadionu parkování