Veřejné závody

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

15.6.2019

Místo

Jihlava

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Technická ustanovení

Závody na žádost předsedy KAS Vysočina pana Fišery v tomto termínu zrušeny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.6.2019 do 13.6.2019